Google zbulon AI që krijon muzikë nga teksti

Google prezantoi rezultatet e një sistemi të inteligjencës artificiale të aftë për të gjeneruar muzikë të çdo zhanri duke filluar nga një tekst i shkruar.

Quhet MusicLM dhe funksionimi i tij është i ngjashëm me atë të platformave si Dall-E, të cilat krijojnë imazhe dhe vepra arti bazuar në shembuj fjalësh dhe përshkrimesh. Inteligjenca e MusicLM është “trajnuar” në 280,000 orë muzikë, me Google duke publikuar disa shembuj të veprave të kompozuara, pa lejuar megjithatë botën e jashtme të aksesojë instrumentin edhe për shkak të ndonjë problemi të të drejtës së autorit që mund të lindë në rastin e një zgjatjeje. përdorimin e softuerit.

Në të vërtetë, në SHBA, një kolektiv artistësh tashmë ka nisur një aksion grupor kundër kompanive që përdorin teknika të inteligjencës artificiale për të krijuar imazhe. Megjithatë, qëllimi i studiuesve është të demonstrojnë nivelin në të cilin ka arritur zhvillimi i algoritmeve. MusicLM jo vetëm që mund të mbledhë këngë të plota, por gjithashtu mund të konvertojë bilbilat dhe meloditë e kënduara në instrumente të ndryshme, duke zgjedhur nga një grup i atyre të disponueshme.

Riprodhimi i zërit njerëzor është më pak i saktë dhe i natyrshëm, edhe nëse projektet e fundit nga Microsoft kanë nxjerrë në pah mundësinë që një AI të imitojë tonin dhe kadencën e një bashkëbiseduesi të vërtetë, pas vetëm disa sekondash shembulli “të dëgjuar”. Në shtator 2016, Sony Computer Science Laboratories publikoi “Daddy’s Car”, një këngë e kompozuar tërësisht nga një inteligjencë artificiale dhe e frymëzuar nga meloditë e Beatles.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/01/30/google-zbulon-ai-qe-krijon-muzike-nga-teksti/