Google premton më shumë transparencë për shërbimet

Google ka premtuar të bëjë një sërë ndryshimesh në shërbimet e saj për të siguruar transparencë më të madhe dhe për t’u ofruar përdoruesve informacion më të qartë. Angazhimet e marra nga kompania Mountain View janë rezultat i një dialogu të nisur në vitin 2021 me Komisionin Evropian dhe Rrjetin e Bashkëpunimit për Mbrojtjen e Konsumatorit (CPC).

Lajme për katër shërbime të Google
Pas dialogut me Komisionin Evropian dhe autoritetet kombëtare që mbrojnë të drejtat e konsumatorëve, kompania kaliforniane ka premtuar të bëjë ndryshime në praktikat kontraktuale dhe tregtare të katër shërbimeve: Google Store, Google Play Store, Google Hotels dhe Google Flights.

Pesë angazhimet e para kanë të bëjnë me Google Store dhe Google Play Store. Kompania premton të tregojë qartë emrin e kompanisë, adresën dhe pikat e kontaktit, duke përfshirë emailin dhe numrin e telefonit për të folur me një operator. Informacioni i qartë parakontraktor (kostot e dorëzimit, opsionet e riparimit ose zëvendësimit dhe më shumë) do të shtohen gjithashtu në “Dyqanin e Google”, ndërsa versioni minimal i Android për aplikacionet do të specifikohet në “Dyqanin e Google Play”.

Google gjithashtu do të tregojë qartë mundësinë e përdorimit të së drejtës së tërheqjes dhe garancisë ligjore të konformitetit. Kompania gjithashtu do të sigurojë që përdoruesit të mund të përdorin çdo mënyrë pagese në çdo vend evropian dhe të informojë zhvilluesit se aplikacionet e tyre duhet të jenë të disponueshme në të gjithë Evropën.

Megjithatë, Google nuk e ka hequr kufizimin që pengon aksesin në versionin e Play Store të disponueshëm në vendin ku përdoruesi ndodhet përkohësisht (është e mundur të ndryshohet vendi i banimit vetëm një herë në vit, duke humbur përmbajtjen e fituar dhe kreditin e mbetur) .

Pesë angazhimet e tjera kanë të bëjnë me Google Hotels dhe Google Flights.Kompania kaliforniane do të tregojë qartë se vepron si ndërmjetës, që do të thotë se rezervimet bëhen direkt me hotelet dhe linjat ajrore. Gjithashtu do të specifikohet se çmimi i treguar është çmimi përfundimtar (përfshirë taksat) dhe se komentet e hotelit nuk janë verifikuar.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/01/26/google-premton-me-shume-transparence-per-sherbimet/