Google Fact Check Explorer mbështet imazhet

Google ka ofruar disa mjete për të kontrolluar burimet në Search dhe News për shumë vite. Një nga më të mirët është padyshim Fact Check Explorer, i disponueshëm nga fundi i vitit 2019. Përveç atij tekstual, tashmë është e mundur të kërkosh sipas imazheve dhe të zbulosh autenticitetin e tyre.

Tool për verifikimin e imazhit
Google shpjegon se përdoruesit individualë mund të verifikojnë informacionin drejtpërdrejt, por kjo është një detyrë mjaft sfiduese. Për këtë arsye, lindën organizata të quajtura kontrollues të fakteve, të cilat shqyrtojnë burimet për të identifikuar dhe raportuar të ashtuquajturat lajme të rreme.

Gjatë konferencës Global Fact 10 në Seul, kompania Mountain View njoftoi një risi të dobishme për Fact Check Explorer, mjeti që ju lejon të gjeni informacione të verifikuara nga organizata të pavarura (në praktikë është një lloj motori kërkimi për lajmet e rreme). Tani mund të përfitoni nga veçoria (versioni beta) që ju lejon të kërkoni për imazhe, përveç tekstit.

Pas aplikimit për t’u bashkuar me listën e pritjes dhe marrjes së ftesës, përdoruesi mund të ngarkojë imazhin ose të kopjojë lidhjen në Explorer të Kontrollit të Fakteve. Mjeti do të tregojë se në cilat faqe është përdorur imazhi dhe nëse është i vërtetë apo i rremë.

Ju gjithashtu mund të shihni kontekstin dhe afatin kohor, d.m.th. kur u indeksua për herë të parë nga Google dhe si është përdorur që atëherë. Google ka krijuar një fond prej 13.2 milionë dollarësh për të financuar organizatat që kontrollojnë faktet. 875,000 dollarët e parë (25,000 dollarë secila) iu dhanë 35 organizatave në 45 vende.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/07/03/google-fact-check-explorer-mbeshtet-imazhet/