Google, Apple, Meta, Amazon, Microsoft dhe Tiktok nën mbikëqyrjen e Antitrust të BE-së

Pesë kompanitë e mëdha amerikane Google, Apple, Meta, Amazon dhe Microsoft, Bytedance kineze (kompania mëmë e tiktok) dhe koreano-jugore Samsung janë 7 kompanitë e para që përfundojnë nën mbikëqyrjen e Komisionit Evropian sipas rregullave të reja antitrust të parashikuara në Aktin e Tregjeve Dixhitale.

Kjo është bërë e ditur nga komisioneri për tregun e brendshëm, Thierry Breton. Këto kompani “kanë dimensione që ndikojnë në tregun e brendshëm” dhe, shpjegon Breton, për këtë arsye klasifikohen si “Gatekeeper”, pra nën vëzhgim. Lista e plotë e kompanive me fuqinë më të madhe në treg do të publikohet brenda datës 6 shtator.

Që nga ai moment ata do të kenë 6 muaj kohë për të respektuar DMA, rregulloren e re evropiane për tregjet dixhitale që hyri në fuqi në 2023, e krijuar për të kundërshtuar abuzimet e një pozicioni dominues përpara se të ndodhin, duke parashikuar listat e bardha, listat e zeza dhe sanksione për Big Tech. që nuk do të përshtaten.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/07/04/google-apple-meta-amazon-microsoft-dhe-tiktok-nen-mbikeqyrjen-e-antitrust-te-be-se/