Gmail i konsideron emailet e Outlook si spam

Microsoft ka konfirmuar se Gmail i konsideron disa emaile të dërguara nga llogaritë e Outlook si të padëshiruara. Problemi prek vetëm përdoruesit që përdorin adresat kombëtare të domenit të nivelit të lartë. Bllokimi është pothuajse me siguri për shkak të udhëzimeve të reja të prezantuara nga Google për të reduktuar mesazhet e padëshiruara.

Microsoft nuk respekton rregullat e Google
Disa përdorues të Outlook kanë marrë një përgjigje automatike nga serverët e Google duke i informuar se emaili nuk ka mbërritur në kutinë hyrëse të marrësit sepse konsiderohej i dyshimtë. Gmail ka zbuluar se domeni i dërguesit ka një reputacion të ulët. Në praktikë, mesazhi bllokohet sepse konsiderohet spam.

Microsoft ka ofruar një zgjidhje të përkohshme. Përdoruesit duhet të shtojnë një pseudonim në llogarinë e tyre të Outlook dhe ta përdorin atë për të dërguar email tek përdoruesit e Gmail.

Pothuajse me siguri, bllokimi është për shkak të mospërputhjes me kërkesat minimale të përcaktuara nga udhëzimet, të shpallura nga Google në tetor 2023 dhe në fuqi nga 1 shkurt 2024, në lidhje me dërguesit që dërgojnë më shumë se 5000 email në ditë. Për domenet, duhet të aktivizohen metodat e vërtetimit të SPF/DKIM dhe protokolli DMARC.

Google shkruan se duke filluar nga prilli do të fillojë të bllokojë gradualisht emailet nga domenet që nuk plotësojnë kërkesat minimale. Në thelb ajo që ndodhi me disa përdorues të Outlook.

Udhëzimet do të zbatohen rreptësisht nga qershori për të parandaluar hyrjen e postës së padëshiruar në kutitë hyrëse të Gmail. Prandaj, Microsoft duhet të pajtohet brenda dy muajsh.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2024/04/03/gmail-i-konsideron-emailet-e-outlook-si-spam/