Getty Images padit Stability AI

Getty Images ka njoftuar se ka paraqitur një ankesë kundër Stability AI në Gjykatën e Lartë të Drejtësisë në Londër, pasi kompania britanike përdorte imazhe pa kërkuar licencë për mjetin e saj Stable Diffusion. Një ankesë e ngjashme kishte ardhur nga tre artistë gjatë fundjavës.

Imazhet e krijuara nga inteligjenca artificiale pa leje
Pas përhapjes së mjeteve për gjenerimin e imazheve duke përdorur inteligjencën artificiale, Getty Images kishte ndaluar publikimin dhe shitjen e tyre (ndryshe nga Adobe Stock dhe Shutterstock), pasi e drejta e autorit mund të shkelej. Pikërisht akuza e ngritur ndaj Stabilitetit AI. Sipas agjencisë Seattle, kompania me bazë në Londër ka kopjuar dhe përpunuar ilegalisht miliona imazhe me të drejtë autori.

Stabiliteti AI përdori imazhe nga Getty Images për të gjeneruar imazhe të tjera me mjetin Stable Diffusion. Getty Images beson se inteligjenca artificiale mund të stimulojë kreativitetin, ndaj ofron licenca specifike që garantojnë respektimin e pronësisë intelektuale. Por Stabiliteti AI nuk ka aplikuar dhe marrë asnjë licencë.

Të dhënat e trajnimit të përhapjes së qëndrueshme është me burim të hapur. Ekspertët e pavarur kanë zbuluar se trajnimi i AI është bërë me imazhe të shumta nga Getty Images. Në praktikë është përdorur teknika e njohur e gërvishtjes. Rastësisht, shumë imazhe të krijuara përmbajnë filigranin Getty Images.

CEO i Getty Images, Craig Peters tha se akuzat përfshijnë shkeljen e të drejtave të autorit dhe shkeljen e kushteve të përdorimit të shërbimit. Agjencia nuk po kërkon dëme ose ndalim të teknologjisë Stability AI, por vetëm për respektimin e të drejtave të autorit përmes licencës specifike.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/01/18/getty-images-padit-stability-ai/