Geoblocking i lojërave: Valve duhet të paguajë gjobën

Gjykata e Bashkimit Evropian ka konfirmuar gjobën prej 1.6 milionë euro për Valve të vendosur në fillim të vitit 2021 nga Komisioni Evropian. Sipas gjyqtarëve, shtëpia e softuerit amerikan ka shkelur ligjin e konkurrencës duke aplikuar gjeobllokim të çelësave të aktivizimit të lojërave të blera në Steam.

Ankesa e Valve u refuzua
Komisioni Evropian kishte hapur një hetim për Valve dhe pesë botues (Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media dhe ZeniMax) më 2 shkurt 2017. Me deklaratën e kundërshtimeve, dërguar më 5 prill 2019, Komisioni kundërshtoi praktikën e gjeoblloqimit miratuar për disa lojëra PC të disponueshme në Steam.

Valve dhe pesë botuesit hynë në një marrëveshje që pengonte përdoruesit të përdornin çelësat e aktivizimit të blerë në një vend tjetër. Për shkak të gjeo-bllokimit, çelësat e aktivizimit të blerë me një çmim më të ulët në disa vende (Republika Çeke, Letonia, Hungaria, Rumania, Sllovakia, Polonia, Estonia dhe Lituania) nuk funksionuan në vende të tjera.

Kjo praktikë, e zbatuar mes viteve 2010 dhe 2015, është e ndaluar nga rregullat e Tregut Unik Dixhital. Prandaj, Komisioni Evropian kishte vendosur një gjobë totale prej rreth 7.8 milionë euro (20 janar 2021). Të pesë botuesit bashkëpunuan, duke marrë një zbritje. Valve vendosi të kundërshtojë vendimin, kështu që gjoba mbeti në 1.6 milionë euro.

Shtëpia e softuerit më pas i kërkoi gjykatës së Bashkimit Evropian të anulonte vendimin e Komisionit. Gjyqtarët e refuzuan ankesën, pasi gjeobllokimi u zbatua për të përfituar më shumë, jo për të mbrojtur të drejtat e autorit. Valve tani ka dy muaj e dhjetë ditë për të apeluar në Gjykatën e Drejtësisë së Bashkimit Evropian.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/09/29/geoblocking-i-lojerave-valve-duhet-te-paguaje-gjoben/