Forum diskutimi me studentë të UAMD: Mbi integritetin e partive dhe kandidatëve

Procesi zgjedhor dhe integriteti i kandidatëve: progresi i jetësimit të ligjit të dekriminalizimit mbetet i pamjaftueshëm dhe nevoja për kandidatët me integritet mbetet sfidë jetike për Shqipërinë. Vendi është në bisedime për anëtarësim në BE dhe nevoja për standarde më të larta zgjedhore mbetet gjithashtu sfidë jetike për Shqipërinë.

Votuesit e rinj të sotëm kanë lindur në vitet kur Shqipëria nisi bisedimet e MSA, më shumë se një gjeneratë janë formësua në sistemin e ri demokratik, bazë e të cilit janë vlerat e pluralizmit, konkurrencës, përfaqësimit, pjesëmarrjes, transparencës dhe llogaridhënies.

Angazhimi i të rinjëve dhe i stafeve akademike në lidhje me fuqizimin e integritetit të zgjedhjeve dhe qëndrueshmërinë e zgjedhjeve ishte tematika në takimin e radhës me studentë në UAMD, me të ftuar ekspertë të njohur Prof. Osman Metalla, Prof. Ervin Karamuço si dhe Dr. Arian Dedej.

Gjatë takimit u diskutuan elementët kryesorë të integritetit të partive politike dhe të zgjedhjeve, problematikat e përfaqësimit dhe roli që mund të luajnë institucionet akademike dhe vetë qytetarët përmes pjesëmarrjes në funksion të forcimit të demokracisë funksionale dhe të mirëqeverisjes.

Ky aktivitet u organizua në kuadër të projektit “Fuqizimi i integritetit të zgjedhjeve dhe i qëndrueshmërisë së partive politike”, zbatuar nga Institutin e Studimeve Politike (ISP), si pjesë e konsorciumit me Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH) në partneritet me BIRN Albania dhe Qëndresa Qytetare (QQ), mbështetur financiarisht nga Qeveria Britanike.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://isp.com.al/forum-diskutimi-me-studente-te-uamd-mbi-integritetin-e-partive-dhe-kandidateve/