Facebook Messenger: Kriptimi i E2E i disponueshëm në fund të vitit

Mark Zuckerberg premtoi mbështetje enkriptimi nga fundi në fund për të gjitha aplikacionet e mesazheve gati katër vjet më parë. Meta tani ka njoftuar se funksioni do të jetë i disponueshëm si parazgjedhje në Facebook Messenger më vonë këtë vit. Ndërkohë, faza e testimit është shtrirë në një numër më të madh përdoruesish.

Më në fund E2EE në Messenger
Messenger mbështet enkriptimin nga skaji në fund (E2EE) për thirrjet video, mesazhet zanore, thirrjet në grup dhe bisedat, por përdoruesi duhet të aktivizojë funksionin (opt-in). E2EE për biseda private (një për një) ka qenë në testim për më shumë se një vit. Meta tani ka shtrirë testet për një numër më të madh përdoruesish, duke premtuar aktivizimin e paracaktuar të E2EE deri në fund të vitit.

Kompania Menlo Park shpjegon se mbështetja për enkriptimin nga fundi në fund kërkonte rishkrimin pothuajse të plotë të kodit në lidhje me mesazhet dhe thirrjet. Aktualisht, bisedat një-për-një në Messenger (dhe mesazhet direkte në Instagram) përfitojnë nga serverët për përpunimin dhe vërtetimin e mesazheve. Meqenëse E2EE nuk kërkon përdorimin e serverëve, Metës iu desh të ridizajnonte të gjithë sistemin për të siguruar komunikime të sigurta dhe të besueshme.

Më shumë se 100 veçori duhej të përditësoheshin për të mbështetur enkriptimin nga fundi në fund. Për shembull, kur përdoruesi ndan një video në YouTube, serveri merr informacionin për të shfaqur një pamje paraprake në bisedë. Me aktivizimin e E2EE, aplikacioni i instaluar në smartphone hyn drejtpërdrejt në YouTube.

Këto vështirësi shpjegojnë pse mbështetja nuk është ende e disponueshme. Për të zbuluar nëse enkriptimi është aktiv si parazgjedhje, duhet të instaloni versionin më të fundit të aplikacionit. Meta do të japë më shumë informacion në javët në vijim.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/08/23/facebook-messenger-kriptimi-i-e2e-i-disponueshem-ne-fund-te-vitit/