Europol: ChatGPT përdoret për aktivitete kriminale

Të ashtuquajturat LLM (Large Language Models) ju mundësojnë të kryeni aktivitete të ndryshme, duke ofruar mundësi të reja biznesi. Pas vëmendjes në rritje ndaj këtyre teknologjive, Europol ka organizuar seminare të ndryshme me ekspertë të industrisë për të vlerësuar përdorimin e paligjshëm të ChatGPT dhe për të sugjeruar përmirësime të mundshme të modeleve për të kufizuar abuzimin. Raporti i plotë është i disponueshëm këtu.

ChatGPT përdoret nga kriminelët kibernetikë
Analiza e Europolit bazohet në GPT-3.5. OpenAI lëshoi ​​​​kohët e fundit GPT-4 i cili ofron më pak përgjigje për pyetjet e ndaluara. Në disa raste, megjithatë, përgjigjet janë më të detajuara. Europol thekson se i gjithë informacioni i ofruar nga chatbot është i disponueshëm lirisht në internet, por modeli i AI përshpejton kërkimin dhe ekzekutimin e aktiviteteve të paligjshme.

Ekspertët kanë identifikuar tre raste kur ChatGPT është shfrytëzuar për të kryer krime. Tipari më i njohur është ai që ju lejon të gjeneroni email phishing. Inteligjenca artificiale mund të gjenerojë tekst pa gabime drejtshkrimore dhe gramatikore, duke imituar stilin e të shkruarit të individëve ose grupeve. Në thelb, viktimat besojnë se dërguesi është i besueshëm. Kjo i lejon kriminelët kibernetikë të vjedhin të dhëna personale ose të biznesit, të marrin para për investime të rreme dhe të zbatojnë lloje të ndryshme mashtrimesh.

Një tjetër përdorim mashtrues i ChatGPT është gjenerimi i tekstit për tema të caktuara, i cili shfrytëzohet për propagandë dhe dezinformim. Më në fund, modeli i AI mund të shkruajë kode në shumë gjuhë programimi. Siç tregojnë rastet reale, kriminelët kibernetikë mund të përshpejtojnë shkrimin e kodit të malware. Kjo aftësi është përmirësuar më tej me GPT-4.

Europol thekson nevojën që agjencitë e zbatimit të ligjit të ndjekin evolucionin e teknologjive të AI në mënyrë që të parandalojnë përdorimin e tyre të paligjshëm. Kompanitë që zhvillojnë modele të AI duhet të prezantojnë mekanizma më efektivë për të parandaluar abuzimin e tyre.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/03/28/europol-chatgpt-perdoret-per-aktivitete-kriminale/