Elon Musk: Twitter do të përdoret vetëm në dark mode

Pasi eliminimi të fact check nga Twitter për Musk zgjeroi më tej debatin për mënyrën sesi sipërmarrësi ka menaxhuar rrjetin social Twitter, ky i fundit i është rikthyer postimit në Twitter. Këtë herë, Musk ka deklaruar zyrtarisht dëshirën e tij për ta bërë Twitter-in të përdorshëm vetëm në modalitetin e errët.

Njoftimi erdhi përmes një postimi të Elon Musk të publikuar më 27 korrik 2023 në përgjigje të asaj që u publikua nga llogaria DogeDesigner, e cila pyeti përmes një imazhi të veçantë se cila ishte pamja më e mirë për Twitter midis asaj klasike (e cila sheh një të madh duke përdorur ngjyrë blu e hapur) dhe atë në “modalitetin e errët”.

Epo, sipërmarrësi u përgjigj se “së shpejti kjo platformë do të ketë vetëm “modalitetin e errët”. Është më mirë në çdo mënyrë të mundshme”. Me fjalë të tjera, duke i marrë fjalët e Musk si të mirëqena, së shpejti do të zhduket “modaliteti i dritës” që ka shoqëruar leximin e tweet-eve për një kohë të gjatë, duke e bërë Twitter-in, qoftë edhe vizualisht, një vend më “të errët”.

Nuk është rastësi që portalet si The Verge po përdorin gjithnjë e më shumë fjalën “përçarës” në një mënyrë të lidhur me Musk. Për pjesën tjetër, siç mund ta imagjinoni, tashmë ka nga ata që kërkojnë të ruajnë versionin klasik, edhe nëse nuk është e qartë se sa i gatshëm është sipërmarrësi të dëgjojë reagime të këtij lloji.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/07/28/elon-musk-twitter-do-te-perdoret-vetem-ne-dark-mode/