DSA: kërkesa për informacion për TikTok dhe YouTube

Komisioni Evropian ka dërguar dy kërkesa të tjera zyrtare për të kërkuar respektimin e Aktit të Shërbimeve Dixhitale, pas atyre të dërguara te X dhe Meta. Për TikTok kjo është kërkesa e dytë, ndërsa është e para për YouTube. Të dy kompanitë duhet të japin informacion për masat e marra për mbrojtjen e të miturve.

Vlerësimi i rrezikut dhe masat zbutëse
Zbatimi i plotë i Aktit të Shërbimeve Dixhitale do të bëhet nga 14 shkurt 2024, por disa rregulla tashmë janë të zbatueshme për VLOP (Platforma shumë e madhe në internet) dhe VLOSE (Motori i kërkimit shumë i madh në internet) që nga 25 gushti, si ato që lidhen me përmbajtjen. moderimi.

TikTok kishte marrë një kërkesë të parë më 19 tetor në lidhje me përhapjen e lajmeve të rreme dhe përmbajtjeve të paligjshme mbi luftën midis Hamasit dhe Izraelit. YouTube kishte marrë vetëm një letër nga Thierry Breton, komisioneri për tregun e brendshëm. Nuk dihet përgjigja që duhej të jepej brenda 24 orëve.

Komisioni u ka kërkuar tani dy kompanive që të japin më shumë informacion mbi masat e marra për të përmbushur detyrimet në lidhje me mbrojtjen e të miturve në lidhje me rreziqet për shëndetin mendor dhe fizik. Përgjigjet duhet të merren deri më 30 nëntor.

Komisioni do të vendosë më pas nëse do të hapë apo jo një hetim zyrtar. Në rast të informacionit të pasaktë, të paplotë ose mashtrues, kompanitë rrezikojnë gjoba periodike. Shkelja e Aktit të Shërbimeve Dixhitale sjell gjoba deri në 6% të të ardhurave vjetore globale.

Update: E njëjta kërkesë është dërguar edhe te Meta (i dyti) dhe Snap, por në këtë rast përgjigja duhet marrë brenda datës 1 dhjetor.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/11/10/dsa-kerkesa-per-informacion-per-tiktok-dhe-youtube/