ChatGPT: si të përdorni Code Interpreter falas

Për rreth dhjetë ditë, Code Interpreter ka qenë i disponueshëm për ChatGPT: shtojca e re është zyrtarisht e aksesueshme vetëm nga ata që janë abonuar në abonimin OpenAI chatbot Plus, por dikush ka gjetur një mënyrë për ta përdorur atë falas. Le të shohim se si funksionon metoda në disa hapa.

Code Interpreter për ChatGPT falas: ja se si
Zbulimi i atribuohet zhvilluesit holandez Dominic Bäumer (shroominic në GitHub) i cili ka zhvilluar një implementim me burim të hapur të komponentit. Është në gjendje të kryejë analizën e të dhënave dhe të shfaqë të dhëna në mënyra të ngjashme me ato të miratuara nga ChatGPT.

Procedura, duhet thënë, kërkon disa hapa dhe mund të mos jetë brenda mundësive të të gjithëve. Për më shumë informacion, referojuni faqes së internetit të Beebom e cila publikoi fillimisht tutorialin.

-Instaloni Python dhe Pip në kompjuterin tuaj duke zgjedhur “Shto python.exe në PATH” gjatë konfigurimit;
-hapni terminalin dhe ekzekutoni komandat python -version dhe pip -version për të verifikuar që versionet janë ato të sakta (përkatësisht 3.11.2 dhe 3.11);
-ekzekutoni komandën pip install codeinterpreterapi për të instaluar Code Interpreter API;
-hyni në faqen e internetit OpenAI për të marrë një çelës API duke zgjedhur “Krijo një çelës të ri sekret”;
-hapni një redaktues kodi (Windows Notepad mund të funksionojë gjithashtu) dhe ngjisni kodin më poshtë.

import os
os.environ[“OPENAI_API_KEY”] = “INSERIRE QUI LA CHIAVE API DI OPENAI”

from codeinterpreterapi import CodeInterpreterSession

async def main():
# create a session
session = CodeInterpreterSession(model=”gpt-3.5-turbo“)
await session.astart()

# generate a response based on user input
response = await session.generate_response(
“Plot the Apple stock price chart from 2007 to 2023 june”
)

# output the response (text + image)
print(“AI: “, response.content)
for file in response.files:
file.show_image()

# terminate the session
await session.astop()

if __name__ == “__main__”:
import asyncio
# run the async function
asyncio.run(main())

-Ndryshoni pjesën e parë të tekstit në të kuqe duke futur çelësin API të marrë nga faqja OpenAI;
-nëse është e mundur, shkruani gpt-4 në vend të pjesës së dytë të tekstit me të kuqe për të hyrë në modelin e gjeneratës së fundit;
-ndryshimi i tretë është përkundrazi të personalizohet bazuar në pyetjen që dëshironi t’i paraqisni AI;
-ruajeni skedarin si chart.py në desktop (duke u siguruar që e keni caktuar saktë shtesën .py);
-hapni terminalin dhe ekzekutoni komandën cd Desktop;
-bëni të njëjtën gjë me python chart.py.

Rezultati përfundimtar duhet të shfaqet në ekran në sekonda. Duke shtuar komandën os.environ[“VERBOSE”] = “E vërtetë” (edhe pse opsionale) është e mundur të merret një raport i detajuar i të gjitha operacioneve të kryera në sfond. Në këtë pikë, do të jetë e mjaftueshme për të modifikuar pyetjen për të caktuar një detyrë të re që do të kryhet.

Code Interpreter mund të përdoret gjithashtu për analizën lokale të të dhënave.

-Krijoni një dosje të quajtur analiza në desktopin tuaj;
-zhvendosni grupin e të dhënave për t’u analizuar brenda tij (mund të jetë në formate CSV, XLS ose XSLX);
-hapni redaktorin e kodit dhe ngjisni sa vijon.

import os
os.environ[“OPENAI_API_KEY”] = “INSERIRE QUI LA CHIAVE API DI OPENAI”

from codeinterpreterapi import CodeInterpreterSession, File

async def main():
# context manager for auto start/stop of the session
async with CodeInterpreterSession(model=”gpt-3.5-turbo“) as session:
# define the user request
user_request = “Analyze this dataset and plot global temperature from the year 1950 to 2016. Consider the GCAG system.”
files = [
File.from_path(“nomefile.csv“),
]

# generate the response
response = await session.generate_response(
user_request, files=files
)

# output to the user
print(“AI: “, response.content)
for file in response.files:
file.show_image()

if __name__ == “__main__”:
import asyncio

asyncio.run(main())


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/07/28/chatgpt-si-te-perdorni-code-interpreter-falas/