ChatGPT dhe ndikimi në tregun e punës: cilat punë janë më të rrezikuara?

Tani që ka mbërritur GPT-4, me të gjitha risitë e lidhura me të dhe veçoritë e reja, shumë po pyesin se çfarë ndikimi do të ketë inteligjenca artificiale në tregun e punës dhe një studim i kryer nga OpenAI ka mbërritur gjithashtu për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje.

Sipas të dhënave nga kompania e Sam Altman, teknologjitë e chat-it të bazuara në AI mund të vënë në rrezik 19% të vendeve të punës në SHBA, dhe ndërsa këto të dhëna nuk ndikojnë drejtpërdrejt në Evropën dhe Shqipërinë, sigurisht që është interesante të shohësh se cilat punë jam më në rrezik.

Chatbot është veçanërisht i aftë në shkrimin e eseve dhe prezantimeve të marketingut, si dhe në programimin e kodit kompjuterik dhe nxjerrjen e njohurive nga raportet financiare. Duke pasur parasysh këto aftësi, 80 për qind e fuqisë punëtore në SHBA mund të shohin të paktën 10 për qind të aktiviteteve të tyre të punës të ndikuara në një farë mënyre nga ChatGPT, sipas të dhënave nga OpenAI.

“Analiza jonë tregon se ndikimet e LLM-ve (modele të zgjeruara të gjuhës) si GPT-4 ka të ngjarë të jenë të përhapura,” shpjegojnë zhvilluesit, sipas të cilave punët me pagat më të larta mund të jenë më të ekspozuara. Raporti thotë gjithashtu se rolet që lidhen me shkencën dhe kërkojnë aftësi të të menduarit dhe të menduarit kritik janë më pak të ekspozuara, ndryshe nga punët si ato që lidhen me programimin dhe shkrimin.

Profesionet më të prekura (lista e plotë më poshtë) përfshijnë përkthyes dhe përkthyes, poetë, tekstshkrues dhe shkrimtarë krijues, specialistë të marrëdhënieve me publikun, shkrimtarë dhe autorë, matematikanë, përgatitës taksash, inxhinierë blockchain, kontabilistë dhe auditorë, së bashku me gazetarë.

Për sa i përket sektorëve, ata që janë më të ekspozuar janë hostimi dhe përpunimi i të dhënave, industritë botuese dhe produktet e sigurisë. Ana negative është puna manuale, shërbimet ushqimore, pylltaria dhe prerja e drurëve, mirëqenia sociale dhe prodhimi i ushqimit.

Për të arritur këto përfundime, OpenaI ekzaminoi mbi 1000 profesione në SHBA dhe i etiketoi ato me detyrat e ndryshme që kërkohen nga punëtorët.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/03/21/chatgpt-dhe-ndikimi-ne-tregun-e-punes-cilat-pune-jane-me-te-rrezikuara/