Chatbotët e AI do të reduktojnë përdorimin e motorëve të kërkimit me 25% deri në vitin 2026

Sipas parashikimeve të Gartner, një kompani e analizës dhe konsulencës teknologjike, deri në vitin 2026 trafiku nga motorët e kërkimit në faqet e internetit mund të bjerë me 25% për shkak të përhapjes së chatbot-eve, asistentëve virtualë dhe sistemeve të tjera të afta për të dhënë përgjigje falë AI gjeneruese. Ky parashikim ka implikime të rëndësishme për strategjitë e marketingut të kërkimit, si organike ashtu edhe me pagesë, që mbështeten në trafikun e kërkimit për të gjeneruar të ardhura dhe fitime.

SEO dhe PPC janë tepër të vlefshme. Trafiku i kërkimit, në fakt, është ajo që mund të çojë në të ardhura dhe fitime (qoftë përmes konvertimit të trafikut në drejtime, shitjeve ose çdo lloj tjetër konvertimi). Për të marrë trafikun e kërkimit, faqet e internetit duhet të optimizojnë përmbajtjen dhe faqet e tyre për motorët e kërkimit (SEO) ose të paguajnë për t’u shfaqur në faqet e rezultateve të kërkimit (PPC).

Nëse parashikimi i Gartner është i vërtetë, do të nënkuptonte një ndryshim të madh në strategjitë e marketingut të kërkimit, të cilat do të duhej të përshtateshin me realitetin e ri.

Si mund të kërcënojë AI trafikun e kërkimit
Inteligjenca artificiale po bëhet gjithnjë e më e aftë për të gjeneruar përgjigje të drejtpërdrejta për pyetjet e përdoruesve, pa pasur nevojë të vizitoni faqet e internetit. Ky është rasti i Eksperiencës Gjenerative të Kërkimit të Google, e cila përdor modelin GPT-4 për të krijuar fragmente informuese dhe relevante për pyetjet e përdoruesve. Motorë të tjerë të reagimit të bazuar në AI, si ChatGPT dhe Claude, u ofrojnë përdoruesve mundësinë për të bashkëvepruar me agjentë bisedues të AI, të cilët mund të ofrojnë informacion, këshilla dhe ndihmë.

Nëse përdoruesit mësohen të përdorin këta motorë përgjigjesh të fuqizuar nga AI, ata mund të zvogëlojnë varësinë e tyre në motorët tradicionalë të kërkimit, si Google. Kjo do të nënkuptonte një humbje të trafikut për faqet e internetit që mbështeten në SEO ose PPC, dhe një rritje të kostove për reklamuesit që duan të konkurrojnë me AI.

A është i besueshëm parashikimi?
Parashikimi i Gartner është vetëm një hipotezë, e bazuar në të dhëna dhe analiza, por jo e sigurt. Parashikimet e Gartner janë përgjithësisht të informuara, por ato nuk janë gjithmonë të sakta. Për shembull, Gartner parashikoi se 50% e konsumatorëve do të kufizonin angazhimin ose do të braktisnin mediat sociale deri në vitin 2025, por më vonë hoqi dorë.

Prandaj, është mirë që parashikimi i Gartner-it të merret me pak kripë dhe të mos e konsiderojmë atë si një të vërtetë absolute. Është e mundur që Gartner të ketë të drejtë, por është gjithashtu e mundur që ata të kenë gabim. Parashikimi mund të jetë i dobishëm si ushqim për të menduar ose si një tregues i një tendence të mundshme, por nuk është një garanci.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2024/02/23/chatbotet-e-ai-do-te-reduktojne-perdorimin-e-motoreve-te-kerkimit-me-25-deri-ne-vitin-2026/