Brave Search shkëput të gjitha lidhjet me Bing

Shtëpia e softuerit kaliforniane, e themeluar nga Brendan Eich, ka njoftuar se të gjitha rezultatet e Brave Search përfitojnë nga indeksi i pronarit. Prandaj, të gjitha thirrjet në Bing API u eliminuan, të cilat përfaqësonin rreth 7% të totalit. API-të Brave Search që mund të përdoren në aplikacione dhe shërbime të palëve të treta do të publikohen në javët e ardhshme.

Brave Search i thotë përshëndetje Bing
Që nga fillimi në qershor 2021, Brave Search ka përdorur indeksin e tij të kërkimit pothuajse ekskluzivisht. Vetëm 13% e rezultateve – përgjigjet ndaj pyetjeve të përdoruesve – erdhën nga Bing. Rreth një vit më vonë, shkalla e suksesit u rrit nga 87% në 93%. Shtëpia e softuerit tani ka eliminuar 7% të mbetura.

Krijimi i një indeksi të pavarur kërkimi u bë i mundur falë përdorimit në rritje të Brave Search (sot numri mesatar i pyetjeve në ditë është 22 milionë) dhe për këtë arsye për përdoruesit që në mënyrë anonime kontribuojnë në përmirësimin e cilësisë së rezultateve përmes Projektit të Zbulimit të Uebit, reagimet dhe Syze.

Shtëpia e softuerit theksoi gjithashtu se, pas partneritetit midis Microsoft dhe OpenAI, çmimet për përdorimin e API-ve të Bing do të pësojnë një rritje të konsiderueshme nga 1 maji. Prandaj kontrata që skadon nuk do të rinovohet.

Fshirja e thirrjeve Bing API mund të ndikojë në disa rezultate, veçanërisht ato në gjuhë të veçanta. Përdoruesit mund të dërgojnë komente duke klikuar në ikonën përkatëse. Përndryshe, është e mundur të përfitoni nga “përzierja e Google Backback” e cila fut ato nga Google Search midis rezultateve.

Funksioni Summarizer është i disponueshëm që nga fillimi i marsit, i cili ju lejon të merrni përgjigje më koncize, duke përdorur inteligjencën artificiale gjeneruese.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/04/29/brave-search-shkeput-te-gjitha-lidhjet-me-bing/