Bloomberg prezanton chatbotin e tij të AI për financa

Bloomberg ka lëshuar një dokument kërkimor që detajon zhvillimin e BloombergGpt.

Është një model gjenerues i inteligjencës artificiale, i ngjashëm me ChatGpt, i dedikuar për sektorin e financave.

Chatbot do të ndihmojë Bloomberg të përmirësojë aktivitetet ekzistuese të kërkimit financiar, të tilla si analiza e të dhënave, luhatjet e tregut të aksioneve, klasifikimi i lajmeve dhe përgjigjja e pyetjeve të brendshme. Për më tepër, siç shpjegohet nga ekipi i studiuesve që mbështetën Bloomberg në krijimin e chatbot-it, platforma do të zhbllokojë mundësi të reja për të ashtuquajturin ‘marshalling’ të sasive të mëdha të të dhënave, pra transformimin e informacionit të marrë në indikacione për tregun. me një perspektivë parashikimi.

Projekti u mbikëqyr nga ekipi i Inxhinierisë së AI të Bloomberg, i angazhuar në ndërtimin dhe përmirësimin e arkivave tashmë në pronësi të portalit, për t’u futur në algoritme. Pika e fillimit përfaqësohet nga botimet e 40 viteve të fundit të grupit, të kombinuara me informacionin financiar të disponueshëm publikisht. BloombergGpt mund të trajtojë afërsisht 700 miliardë konkluzione, përgjigje faktike për pyetjet që lidhen me industrinë. “Përveç arsyeve të njohura pse modelet e mëdha të gjuhëve janë kaq tërheqëse, ne shohim shumë raste të tjera përdorimi për BloombergGpt,” tha Shawn Edwards, shefi i teknologjisë në Bloomberg. “Chatbot do të na lejojë të përballemi me sfida të reja, të ndërtojmë aplikacione të dedikuara dhe të kapërcejmë modelet aktuale të përgjigjes së pyetjeve financiare, në mënyrë që t’u japim klientëve tanë një avantazh.”


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/04/06/bloomberg-prezanton-chatbotin-e-tij-te-ai-per-financa/