BE: bateritë e smartfonëve duhet të jenë lehtësisht te zëvendësueshme

Parlamenti Evropian ka votuar në favor të një sërë ndryshimesh në ligjin për të drejtën për riparim, i cili do të hyjë në fuqi në vitin 2027 dhe synon të bëjë bateritë e smartfonëve lehtësisht të zëvendësueshme.

“Me 587 vota pro, 9 kundër dhe 20 abstenime, eurodeputetët miratuan një marrëveshje të arritur me Këshillin për të rishikuar rregullat e BE-së për bateritë dhe bateritë e mbetura. Ligji i ri merr parasysh zhvillimet teknologjike dhe sfidat e ardhshme në këtë sektor dhe do të mbulojë të gjithë ciklin e jetës së baterive, që nga projektimi deri në shterimin e tyre”, thuhet në një deklaratë.

Në tekstin e miratuar nga BE, neni 11 thotë se “çdo person fizik ose juridik që vendos në treg produkte që përmbajnë bateri portative duhet të sigurojë që këto bateri të jenë lehtësisht të lëvizshme dhe të zëvendësueshme nga përdoruesi përfundimtar në çdo kohë për të gjithë kohëzgjatjen e produktit. jeta. Ky detyrim vlen vetëm për bateritë në tërësi dhe jo për elementë individualë ose pjesë të tjera të përfshira në bateri të tilla. Për më tepër, përcaktohet se “një bateri portative konsiderohet lehtësisht e lëvizshme nga përdoruesi përfundimtar nëse mund të hiqet nga një produkt me përdorimin e mjeteve të disponueshme në treg, pa pasur nevojë për përdorimin e mjeteve speciale, përveç rasteve kur ato furnizohen falas me produktin, veglat e pronarit, energjinë termike ose tretësit për çmontimin e produktit”.

Legjislacioni parashikon që bateritë mund të zëvendësohen pa ndihmën e mjeteve. Kjo mund të nënkuptojë kthimin e baterive të lëvizshme si ato të pranishme në telefonat inteligjentë në treg deri disa vite më parë, dhe është e pamohueshme që praktikisht të gjithë prodhuesit e telefonave celularë janë të ndikuar, Apple dhe Samsung në fillim të cilat, si markat e tjera, mund të gjejnë veten të detyruar të modifikojnë dizajnin e pajisjeve të tyre.

BE-ja nënvizon se pas votimit përfundimtar në seancë plenare, Këshilli do të miratojë tekstin përpara botimit në Revistë.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/06/16/be-baterite-e-smartfoneve-duhet-te-jene-lehtesisht-te-zevendesueshme/