Apple: BE i thotë jo kufizimeve të USB-C në iPhone

Nëse porta USB-C zbatohet në të vërtetë në iPhone 15s që do të shpallet këtë vjeshtë, asnjë kufizim nga Apple nuk do të duhet të zbatohet. Paralajmërimi është dhënë nga Thierry Breton, Komisioneri Evropian për tregun e brendshëm.

Apple: BE ndalon shitjen e iPhone-ve të kufizuar me USB-C
Në fakt, kompanisë Cupertino i është dorëzuar një letër speciale në të cilën çështja është bërë shumë e qartë, në mënyrë që askush të mos ankohet se nuk është paralajmëruar në kohën e duhur. Duket gjithashtu se BE-ja e ka paralajmëruar Apple gjatë një takimi të mbajtur në mes të marsit.

Me sa duket BE-ja duhet të ketë marrë thashethemet që qarkullojnë prej disa kohësh në lidhje me faktin se grupi Cupertino synon pikërisht të zbatojë kufizime për aksesorët USB-C, në mënyrë që të kufizojë shpejtësinë e karikimit dhe transferimit të të dhënave, përveç rasteve kur aksesorët janë të etiketuar si të certifikuar. përdoren. Duke vepruar kështu, Apple do të kufizonte humbjet e pashmangshme ekonomike që rrjedhin nga detyrimi për të përmbushur lidhjen e vetme.

Megjithatë, duke pasur parasysh se ka kohë deri në vitin 2024 për t’u përshtatur plotësisht me standardin e ri, Apple mund të vendosë të kryejë me përdorimin e një çipi të vërtetimit në portat USB-C në modelet e iPhone 15 dhe në iPhone 16 që do të arrijë në shtator. të vitit të ardhshëm, përpara se ligji i ri të hyjë në fuqi të plotë.

Në çdo rast, për të shmangur dyshimet dhe problemet, duket se BE-ja synon të publikojë brenda tremujorit të tretë të këtij viti një udhëzues për të siguruar një interpretim uniform të legjislacionit.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/05/05/apple-be-i-thote-jo-kufizimeve-te-usb-c-ne-iphone/