App Store: class action prej një miliardë dollarësh

Një firmë ligjore ka paraqitur një padi kundër Apple në emër të më shumë se 1500 zhvilluesve në Mbretërinë e Bashkuar. Kompania Cupertino është akuzuar se ka abuzuar me pozitën e saj dominuese për të vendosur pagesën e një komisioni prej 30% për çdo pagesë brenda aplikacionit. Sean Ennis, profesor në Qendrën për Politikat e Konkurrencës (Universiteti i Anglisë Lindore) dhe promovues i nismës, dëshiron të fillojë një aksion në grup dhe të kërkojë kompensim prej 800 milion paund (mbi një miliard dollarë).

Padi antitrust kundër Apple
Ankesa është një tërheqje e veprimit në grup. Nëse fitojnë, të gjithë zhvilluesit në Mbretërinë e Bashkuar do të marrin kompensim bazuar në fitimet e tyre nga publikimi i aplikacioneve të tyre. Çështja është e njohur prej shumë vitesh dhe është objekt i hetimeve të ndryshme si në Evropë ashtu edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zhvilluesit pretendojnë se Apple vendos një komision prej 30% për çdo blerje brenda aplikacionit, duke shfrytëzuar pozicionin e tij monopol (App Store është i vetmi dyqan që shpërndan aplikacione për iOS).

Zyra ligjore theksoi gjithashtu trajtimin e pabarabartë, pra aplikimin e tarifave të ndryshme në bazë të llojit të aplikacionit dhe të ardhurave vjetore të zhvilluesve. Siç zbuloi një studim nga Autoriteti i Konkurrencës dhe Tregjeve (CMA), dyqani i Apple ka një përfitim midis 75% dhe 100%, pra është një “makinë printimi parash” e vërtetë.

CMA nisi një hetim mbi dy vjet më parë, por ende nuk ka nxjerrë një vendim. Autoriteti antitrust mund të lëshojë një gjobë dhe të kërkojë ndryshime në mënyrën se si funksionon App Store. Në vend të kësaj, zhvilluesit duan kompensim për fitimet e humbura në të kaluarën. Siç u përmend, vlera e aksionit në grup tejkalon një miliard dollarë.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/07/25/app-store-class-action-prej-nje-miliarde-dollaresh/