Amazon: gjobë në Poloni për praktikat mashtruese

Autoriteti antitrust i Polonisë (UOKiK) ka vendosur një gjobë prej 31.85 milionë zloti (rreth 7.2 milionë euro) ndaj Amazon për zbatimin e disa praktikave mashtruese tregtare, disa prej të cilave u konsideruan “dark pattern”. Gjoba është rezultat i një hetimi të nisur në shkurt 2023.

Informacion i rremë për disponueshmërinë e produktit
Një nga praktikat e konsideruara mashtruese ka të bëjë me lidhjen e kontratës së shitjes. Disa konsumatorë blenë produkte në platformën Amazon.pl, por nuk morën asgjë sepse kompania e Seattle e anuloi porosinë.

Sipas Amazon, kontrata e shitjes lidhet kur përdoruesi merr konfirmimin e transportit, jo kur bën porosinë dhe merr konfirmimin pasues. Ky informacion është shkruar në fund të faqes së treguar në hapin e fundit të procedurës së blerjes, por është e vështirë të lexohet sepse teksti është gri në një sfond të bardhë. Ky është një shembull klasik i një modeli të errët.

Butoni “Bli tani” është më i theksuar, ndaj konsumatorët besojnë se kontrata është finalizuar në momentin e blerjes. Për më tepër, ata humbasin mundësinë për të përfituar nga çdo zbritje dhe shuma e paguar ngrihet derisa produkti të kthehet.

Një tjetër praktikë e modelit të errët ka të bëjë me disponueshmërinë e produktit dhe kohën e dorëzimit. Një numërim mbrapsht tregon se sa kohë duhet të bëhet porosia për të marrë produktin deri në datën e treguar. Në disa raste specifikohet edhe numri i njësive në magazinë. Ky informacion ushtron presion mbi konsumatorin, duke sugjeruar që të porosisë produktet sa më shpejt të jetë e mundur.

Hetimi konfirmoi se Amazon nuk i përmbush gjithmonë afatet, për shembull sepse produkti është në të vërtetë i padisponueshëm. Informacioni për datën e dorëzimit është vetëm tregues. Së fundi, autoriteti verifikoi se informacioni për shërbimin “Dorëzimi i Garantuar” nuk jepet përpara se të bëni një porosi, por vetëm në përmbledhjen përfundimtare. Konsumatorët mund të mos i dinë të drejtat e tyre (rimbursim në rast dërgese pas datës së caktuar).

Për të gjitha arsyet e listuara, UOKiK gjobiti Amazon me afërsisht 7.2 milionë euro (me kursin aktual të këmbimit). Një zëdhënës i kompanisë Seattle njoftoi se do të apelohet.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2024/03/30/amazon-gjobe-ne-poloni-per-praktikat-mashtruese/