Aleph Alpha, inteligjenca e re artificiale evropiane

Aleph Alpha është një startup inovativ dhe premtues, i themeluar në vitin 2019 nga Jonas Andrulis, i cili mund të përfaqësojë përgjigjen evropiane ndaj OpenAI në fushën e inteligjencës artificiale gjeneruese. Me modelet e tij të AI, Aleph Alpha mund të thjeshtojë jetën dhe punën e shumë njerëzve dhe organizatave dhe të ndihmojë në krijimin e një të ardhmeje më të zgjuar dhe më të qëndrueshme, por mbi të gjitha është shpresa e Bashkimit Evropian që të ketë modelin e tij të inteligjencës artificiale.

Aleph Alpha, startup-i gjerman që sfidon OpenAI
OpenAI është një nga organizatat më me ndikim dhe ambicioz në fushën e inteligjencës artificiale, por mbi të gjitha synon të krijojë një AI të përgjithshme, pra të aftë për të kryer çdo detyrë njerëzore dhe ta bëjë atë të aksesueshme për të gjithë. Ndër produktet e tij më të njohura ChatGPT, modeli më i fuqishëm gjuhësor në botë, i aftë për të gjeneruar tekste koherente dhe bindëse për çdo temë.

Megjithatë, Evropa është e gatshme të vë bast për Aleph Alpha, rivalin e mundshëm të OpenAI, si për cilësinë e modeleve të saj, ashtu edhe për vizionin e saj etik dhe social të AI. Startup Aleph Alpha hulumton dhe zhvillon sisteme AI bazuar në modele të mëdha të gjuhës, vizionit dhe strategjisë. Themeluesi Jonas Andrulis fillimisht punoi për inteligjencën artificiale të Apple dhe më pas zgjodhi të merrej me teknologjitë e reja jashtë një kompanie të madhe në vitin 2019. Më pas, kompania filloi të zhvillonte modele të mëdha gjuhësore, një formë e inteligjencës artificiale që njeh modelet e gjuhës njerëzore dhe i përdor ato për të prodhuar ose analizuar sasi të mëdha teksti. Pas dy vitesh, Aleph Alpha ka siguruar financim prej 27 milionë dollarësh, një shifër që së shpejti do të kalohet nga një raund i ri që Andriulis thotë se do të shpallet së shpejti.

Misioni i saj është të krijojë inteligjencë artificiale të dobishme, të sigurt dhe të ndershme që mund të përdoret si nga sektori publik ashtu edhe nga ai privat për të zgjidhur probleme komplekse dhe për të krijuar mundësi të reja. Sigurisht, Aleph Alpha ndryshon nga OpenAI në disa aspekte, para së gjithash është një model biznesi i bazuar në shitjet e shërbimeve të tij të AI, ndërsa OpenAI financohet nga donacionet e themeluesve dhe partnerëve të tij. Për më tepër, Aleph Alpha ka përputhshmëri më të madhe me rregulloret dhe vlerat e Bashkimit Evropian në lidhje me mbrojtjen dhe sigurinë e të dhënave.Nuk është rastësi që themeluesi Jonas Andrulis ka deklaruar disa herë se qëllimi nuk është krijimi i një AI të gjithëfuqishme, por përkundrazi. një inteligjencë artificiale e aftë për të bashkëpunuar me njerëzit dhe për të mësuar prej tyre në mënyrë të sigurt.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/08/30/aleph-alpha-inteligjenca-e-re-artificiale-evropiane/