AI, ekspertët qartësojnë me Bashkimin Evropian: “Ne kemi nevojë për ligje që dëshmojnë të ardhmen”

Ndërsa në Kinë Alibaba zbulon rivalin e saj të AI për ChatGPT, të quajtur Tongyi Qianwen, në Evropë një kolektiv prej më shumë se 50 ekspertësh dhe nënshkruesish institucionalë ka hartuar një përmbledhje politikash që u kërkon ligjvënësve evropianë të përfshijnë të ashtuquajturën GPAI (inteligjencë artificiale për qëllime të përgjithshme) në rregullore. duke sugjeruar nevojën për masa për të mbrojtur legjislacionin në të ardhmen, jo duke kufizuar rregullat, por duke ndërhyrë shpejt në mënyrë që zhvilluesit të marrin përgjegjësinë e plotë për zhvillimin dhe përdorimin e tyre.

Më shumë ligje të AI në Evropë
Apeli ka nënshkrues të rëndësishëm si Fondacioni Mozilla ose Timnit Gebru, dhe objektivi i tij është i qartë: të kufizojë sa më shumë që të jetë e mundur rreziqet që lidhen me mjetet e AI – duke përfshirë ChatGPT, së bashku me zgjidhjet e tjera gjeneruese të AI – duke marrë parasysh mënyrën se si ato zhvillohen dhe si mblidhen të dhënat e përdoruesit. Shkurtimisht, siç thuhet nga Mehtab Khan i Nismës Yale/Wikimedia, GPAI duhet të rregullohet plotësisht dhe jo vetëm në nivelin e aplikimit përfundimtar.

Me këto fjalë, CEO i Institutit AI Tani, Sarah Myers West tha:

“Inteligjenca artificiale e Bashkimit Evropian është gati të bëhet, me sa dimë, rregullorja e parë omnibus për inteligjencën artificiale. Dhe kështu, duke pasur parasysh këtë, do të bëhet precedent global. Dhe kjo është arsyeja pse është veçanërisht e rëndësishme që ta vendosni mirë këtë kategori të AI, sepse mund të bëhet modeli që do të ndjekin të tjerët.”

Në dokumentin e marrë gjithashtu nga Corriere Comunicazioni thuhet qartë, në faqet përmbyllëse, se rregullorja duhet të shmangë metodat e ngushta të vlerësimit dhe kontrollit për IA për përdorim të përgjithshëm, pasi ato mund të përkthehen në një ushtrim kontrolli sipërfaqësor. Si një fushë kërkimore aktive dhe e kontestuar ashpër, ajo duhet të jetë subjekt i konsultimeve të gjera, duke përfshirë shoqërinë civile, studiuesit dhe të tjerë jashtë industrisë. Me pak fjalë, analizat e bëra mbi inteligjencën artificiale duhet të jenë komplekse, të plota dhe nuk duhet të përjashtojnë asnjë element.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/04/13/ai-ekspertet-qartesojne-me-bashkimin-evropian-ne-kemi-nevoje-per-ligje-qe-deshmojne-te-ardhmen/