AI: arrihet marrëveshja evropiane për Artificial Intelligence Act

Bashkimi Evropian nuk po punon vetëm për një projekt-ligj për të rregulluar të drejtat e autorit të veprave të krijuara nga AI. Duke qëndruar në temën e inteligjencës artificiale, deputetët e Parlamentit të BE-së i kanë dhënë dritën jeshile propozimit të parë në botë për rregullimin e AI në tërësi. I ashtuquajturi Akti i Inteligjencës Artificiale është gati të bëhet realitet, por mund të marrë ende ndryshime thelbësore teknike përpara votimit plenar, i cili duhet të zhvillohet rreth mesit të qershorit 2023.

Sindikata në punë në AI
Siç raporton Corriere Comunicazioni, pas muajsh negociatash, eurodeputetët kanë arritur një marrëveshje të përkohshme politike, e cila flet për nevojën e zhvillimit të sistemeve që respektojnë ligjin e BE-së dhe liritë themelore të qytetarëve. Siç mund ta merrni me mend, Parlamenti prandaj dëshiron të ndalojë përdorimin e AI në softuerin e identifikimit biometrik, si dhe për njohjen e emocioneve në fushat e mëposhtme: ligj, menaxhim kufiri, punë dhe arsim.

Përveç kësaj, eurodeputetët kanë shtuar një shtresë tjetër për të përcaktuar ‘sistemet e AI me rrezik të lartë’: përveç rrjeteve kritike, arsimit, punësimit dhe trajnimit, tani flitet edhe për rreziqe për shëndetin, sigurinë dhe të drejtat themelore.

Në tekstin përfundimtar, gjykuar në tekst si “rezultat i kombinimit të ashpërsisë, intensitetit, probabilitetit të shfaqjes dhe kohëzgjatjes së efekteve të AI, dhe aftësisë për të prekur një individ, një shumësi njerëzish ose për të prekur një të veçantë grup njerëzish” në fund, flitet për një rritje të masave për mbrojtjen e të dhënave sensitive, duke kufizuar veprimet e ofruesve të sistemeve me rrezik të lartë në përpunimin e informacionit të mbledhur, në mënyrë që të mos zbulohet asnjë paragjykim në operacionet e UA. .

Prandaj, e ardhmja e inteligjencës artificiale në Evropë varet nga këto rregulla dhe çdo ndryshim që do të zbatohet në të ardhmen. Ai është, me të gjitha qëllimet, hapi i parë drejt mbrojtjes së qytetarëve jo vetëm të Kontinentit të Vjetër, por të gjithë botës.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/05/01/ai-arrihet-marreveshja-evropiane-per-artificial-intelligence-act/