Adobe lançon Firefly, AI gjeneruese për imazhe dhe tekste

Javë e re, më shumë lajme në sektorin e inteligjencës artificiale: ndërsa Microsoft Designer merr formë, Adobe futet në segment duke prezantuar gjeneratorin e AI Firefly, i cili synon të sjellë teknologjinë në grupin e aplikacioneve dhe shërbimeve për krijimin e përmbajtjes multimediale. Në praktikë, ky është një zgjerim i madh i mjeteve të AI të prezantuara tashmë në Photoshop, Express dhe Lightroom gjatë vitit 2022.

Si funksionon Adobe Firefly
Adobe Firefly konsiderohet nga vetë stafi i kompanisë amerikane si “hapi i ardhshëm në rrugëtimin drejt AI” dhe është i disponueshëm sot në beta pa një çmim fiks. Ideja e Firefly është të gjenerojë imazhe dhe tekste me efekte speciale që do të zbatohen në Express, Photoshop, Illustrator dhe Adobe Experience Manager duke filluar nga një mesazh i thjeshtë teksti. Duke u mbështetur në përshkrimin e dhënë nga përdoruesi, Firefly do të aplikojë efekte ose tekstura të veçanta për personazhet dhe imazhet.

Sipas Adobe i tha gjithashtu TechCrunch, çdokush do të jetë në gjendje të përdorë Firefly pavarësisht përvojës apo talentit, duke marrë rezultate të ngjashme me ato që janë parë tashmë me DALL-E dhe Stable Diffusion. Gjëja e vërtetë në lidhje me këtë mjet është se kompania po e trajnon atë ekskluzivisht për përmbajtjen nga Adobe Stock, një bibliotekë mediatike pa pagesë.

Duke vepruar kështu, Adobe anashkalon debatet për të drejtat e autorit për imazhet e krijuara nga AI, por në të njëjtën kohë synon të eksplorojë metoda të veçanta kompensimi për ata që kontribuojnë në pasurimin e bazës së të dhënave të fotografive të aksioneve, të ngjashme me atë që kemi parë me Fondin e Kontribuesve të Shutterstock.

Si do të ndryshojë në të ardhmen?
Nisja e beta në këto orë fillon vetëm zhvillimin e ardhshëm të Firefly: siç tha Alexandru Costin, zëvendëspresident i departamentit Generative AI në Adobe, modelet e ardhshme të këtij mjeti do të shfrytëzojnë një shumëllojshmëri burimesh, teknologjie dhe të dhënash trajnimi të Adobe dhe palët e treta me të cilët kompania do të punojë. Së shpejti, Firefly do të integrohet drejtpërdrejt në rrjedhat e punës së krijuesve profesionistë për të “punuar në mënyrë më efikase”.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/03/21/adobe-lancon-firefly-ai-gjeneruese-per-imazhe-dhe-tekste/