A mund të përdoren inteligjenca artificiale si ChatGPT në Mars?

Inteligjenca artificiale ka rezultuar të jetë shumë e dobishme në Tokë, kjo është arsyeja pse së shpejti mund të zbresë edhe në Mars. Në të vërtetë, në të ardhmen, nuk është e vështirë të imagjinohet një rover që endet në Planetin e Kuq të pajisur me AI, siç është ChatGPT, për eksplorimin e kësaj bote të thatë të pajisur me instrumente shkencore.

Ajo që është më interesante është se ky automjet i AI mund të analizojë vetë se çfarë mund të “kapin” instrumentet e tij shkencorë dhe këto të dhëna më pas mund të treten, vlerësohen, vlerësohen dhe grumbullohen së bashku. Rezultatet e studimit mund të transmetohen drejtpërdrejt nga roboti në një revistë shkencore, si Science ose Nature, për botim.

Natyrisht, ai dokument do të rishikohej më pas… a është ky një skenar i mundshëm apo jo? Sercan Ozcan, lexues në Menaxhimin e Inovacionit dhe Teknologjisë në Universitetin e Portsmouth në MB, beson se njerëzit mund të bëjnë më mirë, veçanërisht duke pasur parasysh vëllimin e madh të punës së mëparshme për t’u analizuar dhe imituar.

Steve Ruff, një profesor i asociuar në Universitetin Shtetëror të Arizonës në Shkollën e Tokës dhe Eksplorimit të Hapësirës në Tempe, Arizona “është skeptik se çdo inteligjencë artificiale, e trajnuar mbi vëzhgimet ekzistuese, mund të përdoret për të interpretuar me siguri vëzhgimet e reja pa njerëz, veçanërisht me grupe të reja të dhënash instrumentale. që më parë nuk ishin të disponueshme.”

Me pak fjalë, AI është sigurisht një pushtim i shkëlqyer, por është ende herët për ta përdorur atë në misionet planetare.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/05/16/a-mund-te-perdoren-inteligjenca-artificiale-si-chatgpt-ne-mars/