A është Apple GPT chatbot-i që do të zëvendësojë Siri-n?

Microsoft, Google, OpenAI dhe të tjera Big Tech zhvillojnë modele gjeneruese të AI dhe ofrojnë chatbot të aksesueshëm publikisht. Apple më në fund mund të hyjë në përleshje. Sipas burimeve nga Mark Gurman (Bloomberg), kompania Cupertino ka zhvilluar një kornizë për të krijuar LLM-të e saj (Large Language Models) dhe një chatbot që inxhinierët e quajnë Apple GPT (prandaj nuk është emri komercial).

Apple GPT testuar nga punonjësit
Apple ka integruar veçoritë e AI në produktet e saj për shumë vite, por tani do të duhet të ndjekë trendin e tregut për të mos humbur terren ndaj konkurrentëve të tij (Qualcomm do të mbështesë modelin Llama 2 të Meta me çipat e ardhshëm Snapdragon). Prandaj, kompania Cupertino ka krijuar një grup pune për të vlerësuar avantazhet dhe disavantazhet e teknologjisë.

Korniza e Ajax, e krijuar në vitin 2022, tashmë është përdorur për të përmirësuar Siri, kërkimin dhe hartat. Më pas do të përdoret për të ndërtuar modelet gjeneruese të AI. Chatbot, i quajtur Apple GPT, po testohet nga disa punonjës dhe kërkon miratim të veçantë për të fituar akses. Mund të gjenerojë përmbledhje dhe t’u përgjigjet pyetjeve, por rezultati nuk mund të përdoret për të zhvilluar veçori miqësore për përdoruesit.

Chatbot është i ngjashëm me ChatGPT, Google Bard dhe Bing Chat. Është i aksesueshëm nëpërmjet aplikacionit në internet, por nuk ka një dizajn të përshtatshëm për përdorim nga konsumatori. Apple nuk ka ofruar ndonjë udhërrëfyes për lançimin publik, pasi aktualisht është vetëm një eksperiment. Kompania Cupertino është në kërkim të ekspertëve në fushën e AI gjenerative, siç mund të lexohet në shpalljet e punës.

Siri duket si kandidati ideal për përdorimin e modeleve të AI, duke qenë se funksionaliteti i tij është mjaft i kufizuar. Tim Cook tha se AI gjeneruese është një teknologji premtuese, por ka ende shumë probleme për të zgjidhur, duke përfshirë ato që lidhen me halucinacionet, keqinformimin dhe privatësinë.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/07/20/a-eshte-apple-gpt-chatbot-i-qe-do-te-zevendesoje-siri-n/