A do të shkruhet Wikipedia nga ChatGPT? Vizioni i Jimmy Wales

A mundet një mjet si ChatGPT në të ardhmen të evoluojë deri në atë pikë sa të zëvendësojë komunitetin e kontribuesve që ushqejnë dhe mbajnë të përditësuar projektin Wikipedia? Ajo që mund të duket si një moment tjetër sensacionalist në lidhje me potencialin e chatbot-it është në fakt një pikënisje e vlefshme për reflektim. Një pyetje që as vetë Jimmy Wales nuk e ka shmangur.

Jimmy Wales në përdorimin e ChatGPT për Wikipedia
I pyetur për këtë temë nga redaksia e Evening Standard, bashkë-krijuesi i nismës nuk e përjashtoi plotësisht mundësinë që një ditë ta shihte AI si përgjegjëse për kryerjen e një detyre të dobishme për enciklopedinë, megjithatë ai të ftuar për të frenuar entuziazmin e lehtë. Dhe qetësimi i frikës legjitime, në fakt dy anët e së njëjtës medalje.

Para së gjithash, Uellsi konfirmoi se komuniteti në të cilin bazohet Wikipedia tashmë është duke e diskutuar atë, duke formuluar vlerësimet e duhura. Me pak fjalë, sipas vizionit të tij, nuk do të ndodhë së shpejti, por mundësitë që ofron përdorimi i mjeteve si ChatGPT janë të padyshimta. Megjithatë, fillimisht do të jetë e nevojshme të trajtohen disa çështje kyçe, duke filluar nga shtrembërimet e mundshme të shkaktuara nga ato që të brendshëm i përkufizojnë si halucinacione. Është formulimi i përgjigjeve që janë të pasakta ose jo të bazuara në ndonjë fakt konkret nga algoritmet.

“Unë mendoj se jemi ende shumë larg nga ChatGPT, ju lutemi shkruani një hyrje në Wikipedia në Empire State Building, por nuk e di sa larg, sigurisht më afër se sa do të kisha menduar disa vjet më parë.”

Integrimi i mundshëm i një automatizmi të tillë do të kërkonte një rishikim të udhëzimeve ekzistuese për enciklopedinë. Mbi të gjitha, përsa i përket Verifikueshmërisë, autorit i kërkohet aktualisht t’i kushtojë vëmendje parimit të mekanizmave natyrorë që i bëjnë tekstet e Wikipedia-s më të besueshme.

Për më tepër, nuk është e vështirë të imagjinohet se si të njëjtat pengesa të paraqitura nga OpenAI për të shmangur abuzimet ose përdorimet potencialisht të dyshimta të teknologjisë mund të ndikojnë në vërtetësinë ose vërtetësinë e teksteve të krijuara, kryesisht për temat më të ndjeshme. E gjithë kjo pa harruar faktorin e paragjykimit, të njohur nga vetë menaxherët e projektit.

Dhe nëse, megjithatë, Fondacioni Wikimedia duhet të zgjedhë të përdorë potencialin jo aq shumë të ChatGPT, por të modelit themelor GPT, për të përgatitur një mjet plotësues për enciklopedinë, i cili mund të thjeshtojë procesin e kërkimit midis hyrjeve të arkivit dhe prezantimeve pasuese. informacione të ekstrapoluara, duke ia lënë detyrën e krijimit dhe modifikimit të tyre redaktorëve të komunitetit që deri tani kanë qenë forca kryesore e tij? Në ekuilibër, pak si ajo që ndodh tashmë me Bing dhe Google Bard të ri, por brenda vetë Wikipedia.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/04/03/a-do-te-shkruhet-wikipedia-nga-chatgpt-vizioni-i-jimmy-wales/