A do të heqë Meta reklamat politike në Evropë?

Meta mund të eliminojë reklamat politike nga Facebook dhe Instagram. Sipas burimeve të Financial Times, drejtuesit e kompanisë Menlo Park do të kishin nxjerrë në pah vështirësitë e respektimit të rregullave të reja të propozuara nga Komisioni Evropian të cilat do të hyjnë në fuqi nga viti 2024. Në vend të kësaj Google ka publikuar pesë rekomandime për përmirësimin e rregullave.

Më mirë të hiqen të gjitha reklamat
Sipas propozimit të Komisionit Evropian, kompanitë e internetit duhet të ofrojnë më shumë informacion mbi reklamat politike. Qytetarët duhet të dinë nëse përmbajtja paguhet, kush ka paguar dhe sa. Në praktikë, do të imponohet një transparencë më e madhe. Ndalohet gjithashtu synimi politik që përdor të dhëna personale të ndjeshme, si origjina etnike, besimet fetare ose orientimi seksual, pa pëlqimin e qartë të subjektit të të dhënave.

Duke pasur parasysh përkufizimin e gjerë të reklamës politike, Mark Zuckerberg dhe drejtues të tjerë të Meta besojnë se zgjidhja më e mirë është të mos pranoni më fushata reklamuese me pagesë. Nga rruga, të ardhurat nga ky lloj reklamimi janë më pak se 1% e totalit. CEO refuzoi verifikimin e fakteve për të parandaluar përhapjen e lajmeve të rreme, por pezulloi përkohësisht reklamat gjatë zgjedhjeve presidenciale në SHBA të vitit 2020.

Propozimi i Komisionit duhet ende të diskutohet nga Parlamenti dhe Këshilli (ndoshta deri në 5 qershor), ndaj Meta do të presë versionin përfundimtar të tekstit përpara se të marrë një vendim përfundimtar. Qëllimi është të zbatohen rregullat e reja gjatë zgjedhjeve të Parlamentit Evropian 2024. Meta, Google dhe Big Tech rrezikojnë gjoba deri në 4% të të ardhurave globale nëse shkelen.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/03/30/a-do-te-heqe-meta-reklamat-politike-ne-evrope/