A do ta përdor Google Bard-in në platformën e reklamave?

Google Bard është ende në testim dhe i aksesueshëm vetëm në dy vende (SHBA dhe MB). Pavarësisht problemeve të të rinjve, të theksuara edhe nga punonjësit, kompania Mountain View do të kishte planifikuar të integronte modelin gjenerues të inteligjencës artificiale në platformën e saj të reklamave. Sipas burimeve të Financial Times, kjo do të ndodhë në muajt në vijim dhe sigurisht deri në fund të vitit.

Reklamim me inteligjencë artificiale
Bazuar në prezantimin e treguar për reklamuesit, Google dëshiron të përdorë AI gjeneruese për të krijuar lloje të reja reklamash. Firma kaliforniane tashmë përdor AI për të krijuar kërkesa të thjeshta që inkurajojnë përdoruesit të blejnë produkte, por integrimi i modeleve të AI në platformë, si ato që fuqizojnë Bard, do të lejonte fushata më komplekse.

Prezantimi ilustron disa aplikime të mundshme. Pas sigurimit të përmbajtjes specifike “kreative”, duke përfshirë tekstin, imazhet dhe videon nga një fushatë e caktuar, AI “përzien” këtë material dhe gjeneron reklama bazuar në audiencat e synuara dhe objektivat e shitjeve.

Teknologjia e re duhet të integrohet në Performance Max, një mjet që ju lejon të përmirësoni performancën e fushatave, duke treguar buxhetin për të investuar dhe kanalet që do të përdorni (për shembull, Google Search, Maps ose YouTube).

Përdorimi i inteligjencës artificiale gjeneruese në fushatat reklamuese është mjaft i rrezikshëm, pasi mjeti mund të gjenerojë përmbajtje të papritur, pavarësisht filtrave të aplikuar nga Google. Teknologjia është optimizuar për të “konvertuar” klientët e rinj (përkthimin e klikimeve në blerje), kështu që mund të jetë halucinative. Meta ka planifikuar gjithashtu të integrojë AI gjeneruese në platformën e saj të reklamave.

Ky artikull përmban lidhje shoqëruese: blerjet ose porositë e bëra përmes këtyre lidhjeve do të lejojnë faqen tonë të marrë një komision. Ofertat mund të pësojnë ndryshime çmimesh pas publikimit.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/04/20/a-do-ta-perdor-google-bard-in-ne-platformen-e-reklamave/