Zoom integron në platformë chatbotin Claude

Zoom ka njoftuar një partneritet strategjik me Anthropic për të integruar chatbotin Claude në platformën e produktivitetit. Kompania San Jose ka miratuar një qasje të federuar që përfshin përdorimin e teknologjive të zotëruara të AI së bashku me ato të zhvilluara nga palët e treta. Në fund të marsit filloi bashkëpunimi me OpenAI.

Zoom integron Claude në Contact Center
Zoom do të integrojë asistentin e AI të Anthropic në disa shërbime. E para është Qendra e Kontaktit, e përdorur nga kompanitë për të ofruar ndihmë për klientët e tyre. Falë Claude do të jetë e mundur të ofrohet një ndihmë më e mirë përmes një sërë rekomandimesh që përfaqësojnë zgjidhjen më të përshtatshme. Integrimi i chatbot-it do të mundësojë gjithashtu një përvojë të unifikuar komunikimi.

Kompania kaliforniane ka planifikuar gjithashtu të përdorë Claude në Team Chat, Meetings, Phone, Whiteboard dhe Zoom IQ, por nuk ka detaje se si ta zbatojë atë. Megjithatë, synimi është i qartë për të sfiduar zgjidhje të tjera të AI në treg, të tilla si ato të integruara në Microsoft 365, Google Workspace dhe Slack.

Në fund të shkurtit, u njoftua bashkëpunimi me OpenAI për të shtuar veçori të reja në Zoom IQ bazuar në modelet e AI të kompanisë që krijoi ChatGPT. Claude është një nga asistentët më të mirë të AI. Modeli është përditësuar së fundmi, duke rritur dritaren e kontekstit në 100,000 shenja, që korrespondojnë me rreth 75,000 fjalë.

Zoom Ventures, një filial që financon projekte fillestare, ka vendosur gjithashtu të investojë në Anthropic (si Google). Nuk dihet shuma e paguar në arkën e kompanisë së themeluar nga ish-punonjës të OpenAI.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/05/18/zoom-integron-ne-platforme-chatbotin-claude/