Zoom do të pushojë nga puna 15% të fuqisë punëtore

Pas njoftimeve në lidhje me pushimet nga puna të dhëna nga Amazon, Microsoft, Meta dhe gjigantë të tjerë të teknologjisë, Zoom i është bashkuar edhe grupit fatkeqësisht të madh, duke komunikuar shkurtime të konsiderueshme: do të pushojë nga puna rreth 1300 njerëz, ose 15% të fuqisë totale të punës.

Zoom: pushime nga puna për 1300 punonjës
Njoftimi u bë në orët e fundit dhe u publikua nga CEO Eric Yuan në blogun zyrtar të kompanisë. Sipas asaj që është komunikuar, bëhet fjalë për një operacion të ardhur si rezultat i periudhës së pasigurisë së fortë ekonomike në zhvillim dhe që lidhet kryesisht me pandeminë Covid-19, e cila deri vonë nuk dha afat.

Konflikti midis Rusisë dhe Ukrainës, i cili tashmë ka një vit që vazhdon, gjithashtu ka të bëjë me të. Ka edhe gabime të bëra nga menaxhmenti, më saktë duket se nuk është marrë koha e duhur për të vlerësuar nëse norma e rritjes e miratuar në periudhën e referencës ka qenë realisht e qëndrueshme apo jo.

Kontaktet me personat e përfshirë drejtpërdrejt kanë filluar tashmë. Në SHBA, paketat e largimit përfshijnë deri në 16 javë paga dhe sigurim shëndetësor, pagesën e bonuseve të krijuara për vitin fiskal 2023, mbështetje për gjetjen e vendeve të reja të punës dhe më shumë. Për sa u përket punonjësve nga vendet e tjera, megjithatë, zbatohen kushtet në varësi të ligjeve vendore.

Si CEO, Yuan tha gjithashtu se dëshiron të marrë përgjegjësinë për situatën, kështu që ai do të heqë dorë nga 98% e pagës së tij dhe të gjitha shpërblimet e kompanisë për të gjithë vitin fiskal. Anëtarët e udhëheqjes do të marrin më pas një ulje page prej 20% dhe nga ana tjetër do të heqin dorë nga bonuset e kompanisë së tyre për vitin.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/02/08/zoom-do-te-pushoje-nga-puna-15-te-fuqise-punetore/