Zgjedhjet evropiane: TikTok kundër AI dhe lajmeve të rreme

Pas Microsoft dhe Google, TikTok ka njoftuar gjithashtu masat e ndryshme që do të zbatojë për të garantuar cilësinë e informacionit në lidhje me zgjedhjet evropiane, duke përfshirë luftën kundër lajmeve të rreme dhe abuzimin me inteligjencën artificiale gjeneruese. Një qasje e ngjashme u miratua edhe për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara.

Qendra e votimit brenda aplikacionit
TikTok do të punësojë mbi 6,000 njerëz për të moderuar përmbajtjen e postuar në gjuhë të ndryshme në platformë. Ekipi do të verifikojë respektimin e rregullave për të eliminuar lajmet e rreme dhe për të identifikuar operacionet e fshehta të manipulimit që mund të ndikojnë në procesin zgjedhor.

Për të kufizuar përhapjen e lajmeve të rreme, do të përdoren si ndërhyrja njerëzore ashtu edhe mjetet e automatizuara. Nëntë organizata që kontrollojnë faktet do të kontrollojnë vërtetësinë e përmbajtjes në 18 gjuhë. Vëmendje e veçantë do t’i kushtohet përmbajtjes së krijuar nga inteligjenca artificiale. Deepfakes e personazheve publike që thonë atë që nuk do të kishin thënë kurrë janë të ndaluara. Krijuesit duhet t’i shtojnë një etiketë përmbajtjes realiste të AI.

Për të ndihmuar përdoruesit të dallojnë faktet e vërteta nga ato të rreme, do të krijohen qendra votimi brenda aplikacionit për secilin nga 27 vendet evropiane. Videot në lidhje me zgjedhjet evropiane do të etiketohen për ta drejtuar përdoruesin në qendrën përkatëse zgjedhore. TikTok gjithashtu do të shtojë rikujtues në hashtags për të inkurajuar njerëzit të ndjekin rregullat, të kontrollojnë faktet dhe të raportojnë përmbajtje që mund të shkelin udhëzimet e tij të komunitetit.

Një qasje specifike është miratuar për llogaritë e politikanëve, partive dhe organeve të medias. Nëse një llogari e tillë poston përmbajtje që promovon dezinformata ose mund të shkaktojë dëm të vërtetë gjatë një periudhe zgjedhore, TikTok mund të bllokojë postimin e përmbajtjes deri në 30 ditë, si dhe të heqë përmbajtjen që shkel rregullat.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2024/02/14/zgjedhjet-evropiane-tiktok-kunder-ai-dhe-lajmeve-te-rreme/