YouTube nuk ka të drejtë të ndalojë ad blocker në Evropë

YouTube u ka shpallur luftë bllokuesve të reklamave për t’i shtyrë përdoruesit të abonohen në YouTube Premium, por një “kampion” i privatësisë nuk pranon dhe paraqet një ankesë. Në Itali (si në pjesën tjetër të Evropës) është ndaluar përdorimi i programeve që bllokojnë reklamat në YouTube për disa kohë. Ata që përdorin AdBlock, uBlock Origin ose të ngjashme mund të shohin një dritare kërcyese që u kërkon t’i çaktivizojnë, përndryshe nuk do të mund t’i shohin më videot.

Sipas Alexander Hanff, YouTube shkel GDPR-në evropiane kur zbulon bllokues reklamash pa pëlqimin e përdoruesve. YouTube përdor një skript që kërkon shfletuesin tuaj të internetit për të parë nëse ka një bllokues reklamash. Por e bën këtë pa kërkuar leje nga përdoruesi. Kjo, sipas Hanff, bie ndesh me nenin 5 të rregullores evropiane, e cila përcakton se të dhënat e mbledhura pa pëlqimin e përdoruesit nuk mund të përdoren për asnjë qëllim.

Ndalimi i ad blocker në YouTube është i paligjshëm
Në vitin 2016, Alexander Hanff kishte pyetur tashmë Komisionin Evropian nëse kërkohej pëlqimi paraprak për të përdorur një skript që zbulon bllokuesit e reklamave, dhe Komisioni u përgjigj pozitivisht. Këtë javë, pas raportimit të YouTube në Komisionin Irlandez të Mbrojtjes së të Dhënave (DPC), ai tha se DPC “ndan analizën e saj”. DPC më pas kontaktoi Alphabet, kompaninë që kontrollon YouTube.

Ka një betejë ligjore në horizont. Megjithëse nuk do të ketë pasoja të menjëhershme, mund të çojë në një situatë ku përdoruesit evropianë mund të vendosin të mos e bëjnë të ditur YouTube nëse përdorin një bllokues reklamash. Me fjalë të tjera, kjo do ta bënte të padobishëm sistemin anti-bllokues.

Përveç kërkesës së një pëlqimi të tillë, Hanff gjithashtu dëshiron që platforma të “zhbllokojë të gjitha llogaritë që janë ndaluar pas zbulimit [të një bllokuesi reklamash] dhe të fshijë të gjitha të dhënat personale të mbledhura në mënyrë të paligjshme […] që nga aktivizimi i skenarit”.

Është e parashikueshme që Google do të apelojë. Çështja mund të përfundojë përpara Gjykatës së Drejtësisë së Bashkimit Evropian, organi më i lartë gjyqësor i BE-së. Gjigandi i teknologjisë ka mjaft burime dhe avokatët e tij nuk do të kenë asnjë shqetësim për zgjatjen e procedurave ligjore. Për kompaninë Mountain View, aksionet janë të mëdha nga pikëpamja financiare.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/11/01/youtube-nuk-ka-te-drejte-te-ndaloje-ad-blocker-ne-evrope/