X ngadalëson hapjen e rrjeteve sociale konkurruese

Elon Musk përpiqet në çdo mënyrë të penalizojë konkurrencën, duke shmangur “reklamimin falas” në , Bluesky dhe Substack, kur përdoruesi përdor shërbimin e shkurtimit të lidhjeve t.co. Një truk i ngjashëm u përdor në mes të gushtit.

2,5 sekonda vonesë të softuerit
Shërbimi i shkurtimit të lidhjeve t.co u prezantua për të lejuar përdoruesit të mos kalojnë kufirin origjinal prej 140 karakteresh. Sot përdoret kryesisht për të monitoruar aksionet dhe për të ofruar të dhëna të dobishme për reklamuesit. Që nga mesi i gushtit, mbytja ishte zbatuar për disa fusha, duke përfshirë ato të mediave sociale konkurruese dhe gazetave të konsideruara “armiq” nga Elon Musk (në veçanti New York Post).

Markup testoi 20 domene gjatë katër ditëve, duke zbuluar se Facebook, Instagram, Threads, Bluesky dhe Substack ngarkoheshin në rreth 2.5 sekonda. Vonesa është e njëjtë për pesë domenet, kështu që është qartësisht e qëllimshme. Megjithatë, mbytja për New York Times dhe Reuters është eliminuar (në mes të gushtit ishte rreth 5 sekonda).

Sjellja e gabuar e kompanisë kaliforniane mund të ketë pasoja negative përsa i përket vizitorëve dhe fitimeve nga reklamat. Sipas një studimi të Google, përqindja e përdoruesve që braktisin një faqe rritet me 32% nëse koha e ngarkimit të faqes shkon nga një në tre sekonda.

Kjo praktikë konsiderohet e paligjshme nga Akti i Tregjeve Dixhitale, por X nuk duhet të jetë në përputhje me ligjin pasi nuk është një “rojtar i portës”. Megjithatë, ajo mund të shkelë rregullat antitrust dhe të rrezikojë një gjobë në fund të një hetimi të mundshëm.

Ndërkohë, Qendra për Kundër urrejtjes Dixhitale (CCDH) ka publikuar një tjetër raport që nxjerr në pah praninë e përmbajtjeve që nxisin urrejtje. X deklaroi se raporti nuk pasqyron realitetin, pasi përmbajtjet e ngjashme hiqen shpejt. Kompania kaliforniane raportoi CCDH në fillim të gushtit.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/09/18/x-ngadaleson-hapjen-e-rrjeteve-sociale-konkurruese/