Veçori të reja për WhatsApp: mberrin përkthimi i zanoreve në tekst

WhatsApp është pasuruar me një funksion të ri, duke shtuar përkthimin e mesazheve zanore në tekst për t’i bërë ato më të lehta për t’i kuptuar nga përdoruesit. Është portali WABetaInfo ai që i pret lajmet, duke shpjeguar se aplikacioni i mesazheve aktualisht është i zënë me zhvillimin e këtij funksioni të ri, i cili, siç është e lehtë të imagjinohet, do të jetë shumë i dobishëm për ata që janë më të kënaqur me mesazhet e shkruara. Në fakt, me veçorinë e re, mesazhet zanore hyrëse do të transkriptohen në tekst. Lokalet jane te gjitha aty. Duke parë kodin e versionit më të fundit beta për iOS, ekipi i WABetaInfo gjeti gjurmë të qarta të kësaj veçorie të re.

Zanoret e përkthyera në mesazhe me tekst: si do të funksionojë
Ende ka pak informacion për të. Funksioni i ri duhet të jetë në gjendje të përkthejë zanoret duke garantuar respekt maksimal për privatësinë e përdoruesit. Në fakt, operacionet e kthimit me shkrim do të kryhen drejtpërdrejt në pajisje, asgjë nuk do të ngarkohet në serverët WhatsApp. Prandaj, përmbajtja e mesazhit zanor do të mbetet private midis dërguesit dhe marrësit.

Funksioni tashmë në studim
Në TestFlight, njoftojnë portalet e dedikuara për teknologjinë, ka një version beta për iOS, 23.3.0.73, ku mund të provoni një version paraprak të funksionit të ri në fjalë. Ata që e kanë shqyrtuar kanë hasur në disa probleme, por në thelb duket se rezultatet janë inkurajuese.

Ndër problemet e raportuara, është fakti që operacioni i përkthimit ndalon kur një fjalë e mesazhit zanor nuk kuptohet, ose nuk gjendet në bazën e të dhënave WhatsApp. Jo vetem. Tani për tani, funksioni ju kërkon të zgjidhni një gjuhë të paracaktuar dhe vetëm në atë gjuhë mund të transkriptohet mesazhi.

Dhe për ata që preferojnë të vazhdojnë të dëgjojnë mesazhe audio? Për momentin nuk e dimë nëse ky funksion mund të çaktivizohet apo jo. Më e mira do të ishte të jesh në gjendje të zgjedhësh modalitetin, të shkruar ose audio. WhatsApp ju bën të ditur se përdorimi i veçorisë do të jetë ende falas.

Prandaj, aplikacioni i mesazheve vazhdon me përditësimet e tij. Muajt ​​e fundit ka pasur funksione të reja të ofruara për përdoruesit.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/02/11/vecori-te-reja-per-whatsapp-mberrin-perkthimi-i-zanoreve-ne-tekst/