“Unë kam thënë se, Bashkimi Sovjetik mund ta pushtojë menjëherë Shqipërinë mbasi, ai është një shtet i fuqishëm, sidomos ushtarakisht…”/ Deponimet e Dom Shtjefën Kurtit në hetuesi, Tiranë 1970

NIKOLLË LOKA

Av.ALFDRED DUKA


This is a companion discussion topic for the original entry at https://memorie.al/une-kam-thene-se-bashkimi-sovjetik-mund-ta-pushtoje-menjehere-shqiperine-mbasi-ai-eshte-nje-shtet-i-fuqishem-sidomos-ushtarakisht-deponimet-e-dom-shtjefen-kurtit-ne-hetu/