“Twitter vlen vetëm 33% e asaj që ka paguar Musk”

Twitter vlen vetëm 33% e çmimit të blerjes të paguar nga Elon Musk.

Vlerësimi është nga Fidelity, sipas të cilit pjesa e saj në platformën Elon Musk vlen pothuajse 6.55 milionë dollarë më 28 prill, krahasuar me 7.8 milionë në 31 janar dhe pothuajse 8.63 milionë në fund të nëntorit.

Musk pagoi 44 miliardë për rrjetin social.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/05/31/twitter-vlen-vetem-33-e-asaj-qe-ka-paguar-musk/