Tregu i PC: kriza vazhdon edhe në tremujorin e dytë të 2023

Tregu i PC-ve vazhdon të ecë keq, edhe në tremujorin e dytë të 2023. Në fakt, sipas të dhënave më të fundit të publikuara nga IDC, në muajt prill, maj dhe qershor të vitit aktual, dërgesat arritën në 61.6 milionë njësi, pra 13.4% më pak se në të njëjtën periudhë të vitit 2022.

Tregu i PC: dërgesa prej 61.6 milionë në TM2 2023
IDC fajëson për këtë vështirësitë makroekonomike dhe kërkesën e ulët. Ky skenar do të kishte çuar në një krizë të përgjithshme që përfshin markat kryesore që operojnë në këtë sektor.

Në krye është Lenovo, me një pjesë prej 23.1% dhe 14.2 milionë kompjuterë të dërguar krahasuar me 17.4 milionë vitin e kaluar. Më poshtë është HP, me 13.4 milionë njësi të dërguara, një shifër që duket pak a shumë në përputhje me ato të një viti më parë.

Në vendin e tretë renditet Dell, me një pjesë prej 16.8%, 10.3 milionë PC të dërguara dhe një rënie prej 22 pikë përqindjeje. Më pas gjejmë Apple, me 5.3 milionë njësi të dërguara dhe një pjesë tregu prej 8.6%, dhe Acer që mbyll renditjen, duke u rrëzuar me 19.2% me 4 milionë PC të dërguar.

Duhet theksuar se të vetmet kompani që kanë shënuar rritje të dërgesave ose që gjithsesi kanë arritur nivele të barabarta me ato të një viti më parë janë Apple dhe HP.

Për sa i përket gjigantit Cupertino, pas rënies së regjistruar në tremujorin e parë, rritja është veçanërisht për faktin se vitin e kaluar në tremujorin e dytë u ndikua veçanërisht nga vështirësitë në zinxhirin e prodhimit të shkaktuara nga mbyllja e fabrikave kineze për shkak të Covid. , ndërsa për HP-në motivimi duhet të gjendet në zgjidhjen e problemeve të stokut të tepërt në magazinë, duke e kufizuar rënien.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/07/11/tregu-i-pc-kriza-vazhdon-edhe-ne-tremujorin-e-dyte-te-2023/