TikTok: si të aktivizoni ‘parental control’

TikTok është një nga aplikacionet më të njohura mes të rinjve, të cilët e përdorin atë për të krijuar dhe ndarë video të shkurtra argëtuese dhe krijuese. Megjithatë, TikTok gjithashtu mund t’i ekspozojë të miturit ndaj rreziqeve, të tilla si ngacmimi kibernetik, pedofilia, kërcënimet ose përmbajtjet e papërshtatshme. Për këtë arsye, prindërit duhet të jenë të vetëdijshëm se si funksionon TikTok dhe si t’i mbajnë fëmijët e tyre të sigurt. Përdorimi i kontrolleve prindërore në TikTok është një mbështetje për prindërit që i lejon ata të parandalojnë rreziqet e pranishme në ueb. Aplikacioni ju lejon të argëtoheni, por edhe të zbaviteni dhe të mësoni, por vetëm nëse përdorimi është i vetëdijshëm dhe i respektueshëm. Megjithatë, kontrollet prindërore nuk janë të mjaftueshme për të siguruar shfletim të sigurt dhe të përgjegjshëm në TikTok.

Çfarë është dhe si të aktivizoni kontrollet prindërore në TikTok
Kontrollet prindërore në TikTok është një veçori që lejon prindërit të monitorojnë dhe kufizojnë përdorimin e aplikacionit nga fëmijët e tyre. Aktivizimi i tij ju lejon gjithashtu të monitoroni dhe më pas të kontrolloni dhe kufizoni kohën e kaluar në aplikacion, mesazhet e drejtpërdrejta të dërguara dhe të marra dhe përmbajtjet e shikuara. Kontrolli prindëror në TikTok, në fakt, i lejon prindit të lidhë llogarinë e tij me atë të fëmijëve të tyre dhe të vendosë kufizime dhe kufizime në përdorimin e aplikacionit, duke shmangur kështu përmbajtjen e papërshtatshme. Por si të aktivizoni kontrollet prindërore në Tik Tok? Më poshtë është udhëzuesi hap pas hapi për të siguruar aplikacionin Tik Tok të fëmijëve tuaj.

Si ta lidhni llogarinë tuaj me atë të fëmijëve tuaj
Para së gjithash, për të aktivizuar kontrollin prindëror Tik Tok, një llogari prindërore duhet të jetë aktive në aplikacion, kjo sepse është e nevojshme të lidhni llogarinë me atë të fëmijëve. Këtu janë hapat që duhen ndjekur:

Shkarkoni versionin më të fundit të përditësuar të TikTok në smartphone tuaj;
Krijoni llogari ose Hyni;
Shkoni te profili juaj i përdoruesit dhe zgjidhni ikonën me tre pika lart djathtas;
Zgjidhni “Cilësimet dhe privatësia”;
Zgjidhni “Family Link”;
Skanoni kodin QR që shfaqet në ekran me telefonin inteligjent të fëmijës tuaj;
Krijo një kod për të hyrë në opsionet e kontrollit prindëror dhe për të parandaluar aksesin e paautorizuar.

Në këtë pikë, dy llogaritë janë të lidhura dhe është e mundur të vazhdohet me cilësimet dhe kufizimet. Konkretisht, prindi, nga cilësimet e kontrollit prindëror të smartfonit të tij, mund të ndryshojë preferencat për profilin e fëmijëve të tij. Nëpërmjet kontrollit prindëror mund të menaxhoni kohën maksimale ditore, me një maksimum prej 90 minutash, që fëmijët tuaj mund të shpenzojnë në aplikacion, atyre do t’u kërkohet leje nëpërmjet kodit për të përdorur aplikacionin për më shumë kohë. Një funksion tjetër që ju lejon të menaxhoni dhe mbroni fëmijët tuaj është kufizimi i mesazheve. Kontrolli prindëror ju lejon të çaktivizoni ose kufizoni aftësinë për të dërguar ose marrë mesazhe të drejtpërdrejta nga fëmijët tuaj. Gjithashtu parandalimi i dërgimit ose marrjes së imazheve ose videove në mesazhe direkte.

Më në fund, është e mundur të filtroni përmbajtjet e dukshme në Tik Tok, funksioni kufizon përmbajtjen përmes inteligjencës artificiale, e cila përpiqet të njohë dhe bllokojë videot që përmbajnë dhunë, seks, drogë ose gjuhë të keqe.

Si ta bëni llogarinë Tik Tok të fëmijëve tuaj edhe më të sigurt
Përveç kontrollit prindëror, funksione të tjera janë të pranishme nga cilësimi i aplikacionit Tik Tok për të kontrolluar dhe siguruar navigim të sigurt dhe të përgjegjshëm në TikTok. Kontrolli prindëror është një funksion i dobishëm për të kufizuar dhe filtruar përmbajtjen e papërshtatshme, por është e mundur të intensifikohet siguria e llogarisë përmes funksioneve të tjera të pranishme në cilësimet e Tik Tok, veçanërisht:

Privatësia e llogarisë, duke zgjedhur “Private” ose “Publike”;
Çaktivizo komentet;
Menaxhoni ndjekësit;
Fikni duetet.
Privatësia e llogarisë ju lejon të vendosni llogarinë si private ose publike, duke zgjedhur opsionin privat për fëmijët, vetëm përdoruesit e miratuar do të mund të shohin videot e fëmijëve të tyre dhe t’i ndjekin ato. Përkundrazi, opsioni publik e bën profilin të dukshëm për të gjithë.

Por jo vetëm përmbajtja e pranishme është një rrezik, por komentet e ardhshme janë gjithashtu një rrezik dhe për këtë arsye Tik Tok ju lejon të çaktivizoni ose kufizoni komentet. Kufizimi ka të bëjë me zgjedhjen e komentuesve përmes “Asnjë”, “Miq” ose “Të gjithë”. Gjithashtu, mund të filtrosh komentet me fjalë fyese ose të padëshiruara. Edhe në rastin e ndjekësve mund t’i kufizoni ata duke zgjedhur kategorinë, limiti dhe procedura është e ngjashme me atë të komenteve të mësipërme, është e mundur të zgjidhni në të njëjtën mënyrë se kush mund të ndjekë profilin në Tik Tok, midis ” Askush” “Miq” apo “Të gjithë”.

Së fundi, mund të kontrolloni dhe kufizoni se kush mund të krijojë një video duet, si dhe funksionin që ju lejon të regjistroni një video së bashku me një video tjetër tashmë ekzistuese. Gjithashtu në këtë rast zgjedhja bie mbi “Asnjë” “Miq” ose “Të gjithë”.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/05/23/tiktok-si-te-aktivizoni-parental-control/