TikTok: gjobë prej 345 milionë eurosh për shkelje të privatësisë

Komisioni i Mbrojtjes së të Dhënave (DPC) i Irlandës ka vendosur ndaj TikTok një sanksion prej 345 milionë eurosh për shkelje të GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei i diti) në lidhje me të gjithë mbledhjen dhe menaxhimin e të dhënave të të miturve. Zona e kinemasë nuk e ka mbrojtur në mënyrë adekuate privatësinë e përdoruesve të saj me këtë detyrim pas 13 dhe 17 vitesh. TikTok ka thënë se do të jetë i vlefshëm dhe më pas, kur të mund të prezantoni aplikacionin tuaj.

Llogaria publike dhe lidhja familjare
Hetimi i DPC-së, i lëshuar rreth përvjetorit, drejton periudhën midis 31 korrikut dhe 31 dhjetor 2020. Fjala e parë e vendimit u dërgua në 13 shtator 2022 autoriteteve autoritative të vendeve të tjera. Garancia nga Italia dhe Gjermania na ka dhënë një approfondimento sui cosiddetti “model të errët” dhe verifikimin e tij të età. Në përputhje me një marrëveshje unanime, DPC ka vendosur të ndërhyjë në EDPB (Komiteti Evropian për Mbrojtjen e të Dhënave).

Komisioni ka marrë një vendim detyrues më 2 gusht 2023, duke i dhënë arsye Italisë dhe Gjermanisë. KDSH-ja ka marrë vendimin përfundimtar më 1 shtator 2023. Kritika kryesore që kanë mbartur është gjoba prej 345 milionë eurosh.

Kur të miturit përfundojnë regjistrimin në shërbim, llogaria është publike për cilësimet e paracaktuara, kështu që ju mund të shikoni dhe publikoni përmbajtjen. La funzionalità Collegamento familiare consente di associare l’account nga një i rritur a quello dei minori, senza vere che l’adulto in questione sia genitore o un guardiane.

TikTok nuk ka përfshirë informacion të mjaftueshëm për të gjithë të miturit dhe përdorimet e “modeleve të errëta” për të treguar opsionet e vogla që janë ndërhyrëse për privatësinë gjatë procesit të regjistrimit dhe publikimit të videos. Si rregull, zona nuk ka zbatuar specifikimet teknike të duhura për verifikimin e età.

DPC ka urdhëruar TikTok të sigurojë modifikimet e nevojshme brenda tre muajve. Zona ka qenë online që nga fillimi i vitit 2021, siç tregohet në njoftimin për shtyp. TikTok ka kundërshtuar vendimin dhe shumën e gjobës dhe mund të bëjë ankesë.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/09/15/tiktok-gjobe-prej-345-milione-eurosh-per-shkelje-te-privatesise/