Tik Tok është në kontrast me dezinformimin në raportin e parë evropian

Si dëshmi e përpjekjeve të tij për të trajtuar dezinformimin në Evropë, TikTok ka publikuar raportin e tij të parë bazuar në Kodin e ri të Praktikës së Bashkimit Evropian për Dezinformimin.

Një dokument që vjen pas muajsh pune në bashkëpunim të ngushtë me nënshkruesit e tjerë dhe Komisionin. Raporti përfshin mbi 2,500 burime në 30 vende të ndryshme në Evropë, duke iu referuar tremujorit të fundit të 2022. Sipas rrjetit social, më pak se një pamje në 10,000 përmbajtje në fjalë janë identifikuar dhe hequr për shkelje të politikave të TikTok për dezinformimin e dëmshëm.

Për të zbatuar rregullat që nuk i lejojnë politikanët të postojnë reklama me pagesë në TikTok, 191 reklama që shkelnin politikën janë hequr. Dhe ne kemi marrë gjithashtu një qasje të shumëanshme ndaj politikave strikte të reklamave, duke ndaluar shprehimisht sjelljet dhe profilet mashtruese, joautentike ose mashtruese. Përveç marrjes së hapave për të mbrojtur komunitetin nga dezinformatat e dëmshme, TikTok u ofron përdoruesve burime autoritative informacioni për tema të tilla si Covid-19, Holokausti dhe lufta në Ukrainë.

Për shembull, që nga korriku 2020, qendra e informacionit Covid-19 është parë më shumë se 5 miliardë herë në mbarë botën, ndërsa në fillim të luftës në Ukrainë, për të ndihmuar komunitetin të vlerësojë përmbajtjen e shikuar në internet dhe të marrë vendime të informuara, TikTok ndau dixhital këshilla arsimore të zhvilluara në partneritet me Shoqatën Kombëtare për Edukimin e Literaturës Mediatike dhe organizatën jofitimprurëse MediaWise.

“Ndërsa do të thotë shumë për ne të jemi në gjendje të ofrojmë këtë nivel detajesh për herë të parë, ne e kuptojmë se ka ende shumë punë për të bërë,” shpjegoi Caroline Greer, Drejtore e Politikave Publike dhe Marrëdhënieve me Qeverinë, Bruksel. . “Gjatë muajve të ardhshëm, ne do të investojmë në një numër iniciativash, me aftësi dhe aktivitete të reja sigurie për të trajtuar rrezikun dhe ndikimin e shtuar të informacionit mashtrues që rezulton nga lufta e vazhdueshme në Ukrainë.”


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/02/09/tik-tok-eshte-ne-kontrast-me-dezinformimin-ne-raportin-e-pare-evropian/