Thirrje: Shkrim broshure mbi integritetin e kandidatëve në zgjedhje

Institutin e Studimeve Politike (ISP), do të implementojë projektin “Fuqizimi i integritetit të zgjedhjeve dhe i qëndrueshmërisë së partive politike”, zbatuar nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH) organizatë lider, si dhe në partneritet me BIRN Albania dhe Qëndresa Qytetare (QQ). Ky projekt mbështetet financiarisht nga Ambasada Britanike.

Instituti i Studimeve Politike synon të monitorojë transparencën dhe llogaridhënien në zbatimin e standardeve të dekriminalizimit dhe integritetit për kandidatët, subjektet zgjedhore dhe institucionet e përfshira në procesin zgjedhor dhe produktet e tij zgjedhore në periudhën paszgjedhore.

Në kuadër të zbatimit të këtij projekti, ISP hap thirrjen për angazhimin e një eksperti të jashtëm për hartimin e një broshure informuese lidhur me integritetin e kandidateve ne zgjedhje.

Per thirrjen e plotë dhe Termat e References ju lutem klikoni këtu:

 

ToR Termat e references – Ekspert per shkrim broshure


This is a companion discussion topic for the original entry at https://isp.com.al/call-for-expert-shkrim-broshure-mbi-integritetin-e-kandidateve-ne-zgjedhje/