Smarfonët, PC-të dhe tabletët do të duhet të riparohen më lehtë: propozimi i BE-së

Komisioni Evropian ka njoftuar se ka miratuar një propozim të ri në lidhje me rregullat e përbashkëta që promovojnë të drejtën e riparimit, për të cilin flitet prej disa kohësh dhe që është pjesë e Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane me qëllim të reduktimit të mbetjeve.

Propozimi, ne lexojmë, synon ta bëjë më të lehtë dhe më të lirë për konsumatorët riparimin në vend të zëvendësimit të mallrave dhe “do të stimulojë sektorin e riparimeve duke nxitur prodhuesit dhe shitësit të zhvillojnë modele biznesi më të qëndrueshme”.

Me propozimin e paraqitur dje, i cili duhet të miratohet nga Parlamenti Europian, Komisioni dëshiron që konsumatorët të kenë në dispozicion opsione më të lehta dhe më të lira për të riparuar produkte si tabletët, telefonat inteligjentë dhe PC, por edhe fshesat me korrent edhe kur garancia ligjore ka skaduar ose nëse e mira nuk funksionon më për shkak të konsumimit.

Me futjen e së drejtës për riparim, shitësve do t’u kërkohet të ofrojnë riparim, përveç rasteve kur është më i shtrenjtë se zëvendësimi, nëse pajisjet janë ende nën garanci.

Në rast të mbulimit të skaduar, përdoruesve do t’ju duhet t’u jepen një sërë të drejtash dhe mjetesh për t’i bërë riparimet më të lehta dhe më të aksesueshme.

Kjo duhet të sigurohet nëpërmjet:

– E drejta e konsumatorëve për të kërkuar riparimin e produkteve;
– Detyrimi i prodhuesve për të informuar konsumatorët për produktet për të cilat kërkohet të bëjnë riparime;
– Një platformë riparimi në internet që do t’i vë përdoruesit në kontakt me riparuesit dhe shitësit e mallrave që i nënshtrohen rindërtimit në zonë;
– Një formular informacioni evropian për riparimin i cili duhet të kërkohet nga çdo riparues dhe që duhet të përmbajë të gjithë informacionin mbi kushtet e riparimit dhe çmimin;

Paralelisht, BE-ja do të zhvillojë një standard për shërbimet e riparimit që do t’i ndihmojë konsumatorët të identifikojnë riparuesit që ofrojnë shërbime me cilësi më të lartë. Është e qartë se propozimi do të duhet të miratohet nga Parlamenti Evropian dhe Këshilli përpara se të hyjë në fuqi.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/03/23/smarfonet-pc-te-dhe-tabletet-do-te-duhet-te-riparohen-me-lehte-propozimi-i-be-se/