Sipas OpenAI, ChatGPT nuk është perfekt

Në një postim të gjatë të shpërndarë në faqet e blogut zyrtar (lidhja në fund të artikullit) në të cilin ai shpjegon se si funksionon aktualisht ChatGPT, OpenAI ilustron hapat e ardhshëm evolucionar të projektit, që synojnë përmirësimin e sjelljes së sistemit. Ai e bën këtë duke e bërë menjëherë të qartë një gjë: deri më sot, procesi është i papërsosur.

Pra, OpenAI po formëson të ardhmen e ChatGPT
Synimi është të ndërhyhet në dinamikën e paracaktuar që rregullon ndërveprimet me inteligjencën artificiale, gjithashtu përmes futjes së mjeteve të reja që lejojnë personalizimin e tyre. Një hipotezë, kjo e fundit, për të cilën kemi pasur rastin të shkruajmë tashmë dje në lidhje me zhvillimet e ardhshme të Bing-ut të ri, një version i pabotuar i motorit të kërkimit që bazohet pikërisht në këtë teknologji.

Në këtë drejtim, padyshim që do të jetë thelbësore të gjendet ekuilibri i duhur midis lirisë së veprimit që u jepet atyre që konsultojnë ChatGPT, nevojës për të shmangur përdorimet e mundshme me qëllim të keq (siç ka ndodhur tashmë) dhe pastrimit të fushës së ndikimit të çdo paragjykimi.

Si do të jetë e mundur? Natyrisht, para së gjithash përmes mbledhjes dhe analizës së reagimeve. Një praktikë e ushqyer çdo ditë nga ata që zgjedhin të paraqesin pyetje dhe komanda në sistem, duke marrë në këmbim përgjigje dhe rezultate që nuk janë gjithmonë të patëmetë. Më poshtë, përgjigja e dhënë për një pyetje në lidhje me Bard, me AI që ia atribuon gabimisht autorësinë e projektit krijuesve të tij dhe jo Google.

Si përfundim, OpenAI vlerëson mbështetjen e ofruar deri më tani nga komuniteti i përdoruesve dhe, në përgjithësi, nga të gjithë ata që kanë shfaqur interes për teknologjinë, duke e mbajtur drejtpërdrejt organizatën përgjegjëse për zhvillimin e saj.

“Ndonjëherë ne bëjmë gabime. Kur bëjnë gabime, ne mësojmë prej tyre të rregullojmë modelet dhe sistemet tona.”


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/02/17/sipas-openai-chatgpt-nuk-eshte-perfekt/