Ransomware: Bien të ardhurat për kriminelët kibernetikë

Lajm i mirë për përdoruesit dhe lajm i keq për kriminelët kibernetikë. Sipas të dhënave të mbledhura nga Chainalysis, duke analizuar transaksionet e kriptomonedhave, të ardhurat nga ransomware u ulën me rreth 40% në vitin 2022 krahasuar me një vit më parë. Kjo nuk është për shkak të numrit më të ulët të sulmeve, por kryesisht për shkak të refuzimit të viktimave për të paguar shpërblimin.

Ransomware – më pak para nga shpërblimet
Mbi 10,000 ransomware u zbuluan gjatë vitit 2022, shumica e të cilëve nuk janë zhvilluar nga grupe të mëdha kriminale kibernetike. Sidoqoftë, “jeta mesatare” e tyre ishte vetëm 70 ditë (në vitin 2021 ishte 153 ditë). Shumë bashkëpunëtorë (të cilët mbledhin një përqindje të shpërblimit sipas modelit ransomware-as-service) përdorin lloje të ndryshme malware për të rritur të ardhurat.

Sipas llogaritjeve të bëra nga Chainalysis, sulmet e vitit 2022 lejuan të fitonin afërsisht 456.8 milionë dollarë, ose 40.3% më pak se në vitin 2021 (765.6 milionë dollarë). Kjo rënie e mprehtë është kryesisht për shkak të viktimave që nuk paguajnë shpërblime përkundër taktikave të ndryshme të zhvatjes. Sipas të dhënave të Coveware, 59% e viktimave nuk e kanë paguar shpërblimin në vitin 2022 (nga 24% në 2019).

Shumë kompani nuk paguajnë sepse nuk ka asnjë garanci për marrjen e mjetit për të deshifruar skedarët e vjedhur (të cilët ende mund të zbulohen në internet). Për më tepër, pagesa mund të shkelë sanksionet në fuqi (grupet më të njohura kriminale kibernetike janë ruse). Në vend të kësaj, disa kompani kanë marrë sigurime specifike dhe shumica e tyre kanë zbatuar masa adekuate sigurie, duke përfshirë strategji më të mira rezervë.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/01/21/ransomware-bien-te-ardhurat-per-kriminelet-kibernetike/