NVIDIA sqaron se çfarë të dhënash përdor për të trajnuar Ace AI

Pas përplasjes mes OpenAI dhe New York Times mbi përdorimin e artikujve për të trajnuar AI, NVIDIA ka sqaruar se cilat të dhëna përdor për të trajnuar mikroservisin e saj të inteligjencës artificiale Ace, i cili ishte gjithashtu në qendër të konferencës së mbajtur nga prodhuesi në CES.

Kompania konfirmoi se mjetet e saj të inteligjencës artificiale janë “komercialisht të sigurta” pasi ato janë të trajnuar vetëm për të dhënat për të cilat ka të drejta për t’u përdorur.

Pas disa përgjigjeve të paqarta ndaj DigitalTrends, NVIDIA sqaroi pozicionin e saj me një shënim të shkurtër duke shpjeguar se “mikroshërbimet NVIDIA ACE, Audio-2-Face dhe Riva Automatic Speech Recognition, janë komercialisht të sigurta, të trajnuara mbi të dhënat e licencuara nga partnerët e besuar dhe të licencuara komercialisht të të dhënave me burim të hapur .” Në email, NVIDIA shpjegon gjithashtu se “ngjashëm me shumicën e punës në industrinë e aktrimit zanor dhe të kapjes së lëvizjes, NVIDIA paguan plotësisht paraprakisht për përdorimin e vazhdueshëm të të dhënave zanore dhe mocap”.

NVIDIA gjithashtu sqaroi më vonë se Ace është trajnuar vetëm për të dhënat që zotëron ose ka të drejta për të.

Pranë CES, NVIDIA lançoi gjithashtu RTX 5880 Ada, një kartë video e krijuar posaçërisht për inteligjencën artificiale dhe e krijuar për të anashkaluar sanksionet e vendosura nga qeveria amerikane kundër Kinës.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2024/01/12/nvidia-sqaron-se-cfare-te-dhenash-perdor-per-te-trajnuar-ace-ai/