Microsoft: tremujor pozitiv falë cloud

Edhe një herë, Microsoft kompensoi kryesisht humbjet nga biznesi i harduerit me të ardhurat nga shërbimet cloud. Të dhëna të shkëlqyera gjithashtu për përmbajtjen Xbox dhe Office 365. Fitimet kufizohen në vend të kësaj nga licencat e Windows. Rezultatet financiare për tremujorin e parë të vitit 2024 (përfunduar më 30 shtator) janë shumë pozitive krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023.

Microsoft fluturon drejt cloud
Microsoft raportoi të ardhura prej rreth 56.5 miliardë dollarë (+13%), fitime operative prej 26.9 miliardë dollarë (+25%) dhe fitime neto prej 22.3 miliardë dollarë (+27%). Amy Hood, CFO e kompanisë Redmond, theksoi të ardhurat e biznesit të cloud: 31.8 miliardë dollarë, ose 24% më shumë se i njëjti tremujor i vitit 2022.

Produktet dhe shërbimet Cloud përfshihen në dy segmente: Produktiviteti dhe Proceset e Biznesit dhe Inteligjenca Cloud. Në të parën janë ato të versioneve korporative dhe konsumatore të Office. Të ardhurat nga abonimet e Office 365 u rritën me 18%. E njëjta përqindje për rritjen e numrit të abonentëve të Microsoft 365 (mbi 76.7 milionë abonentë). Në segmentin e dytë është Azure me të ardhura të rritura me 29%.

Segmenti More Personal Computing është ai me rezultatet më të këqija. Të dhëna mjaft pozitive nga shërbimet dhe përmbajtja e Xbox (+13%), por negative nga shitja e konzollave (-7%). Të ardhurat nga licencimi i Windows u rritën vetëm 4%. Megjithatë, rënia e të ardhurave nga hardueri (kryesisht Surface) ishte shumë serioze: -22%. Megjithatë, të dhënat ishin të pritshme, duke pasur parasysh krizën në tregun e PC-ve.

Në tremujorët e ardhshëm do të dihet ndikimi i Microsoft 365 Copilot (Asistent i AI për kompanitë) dhe blerja e Activision Blizzard në llogaritë e kompanisë Redmond.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/10/25/microsoft-tremujor-pozitiv-fale-cloud/