Microsoft-OpenAI: hetim antitrust në Mbretërinë e Bashkuar?

Ngjarjet e fundit që përfshijnë OpenAI dhe Microsoft janë vënë nën vëzhgimin e CMA (Autoriteti i Konkurrencës dhe Tregjeve) në Mbretërinë e Bashkuar. Rregullatori antitrust u ka kërkuar palëve të interesuara të paraqesin komente mbi partneritetin mes dy kompanive për të vlerësuar nëse mund të konsiderohet një “bashkim përkatës”. FTC e Shteteve të Bashkuara (Komisioni Federal i Tregtisë) dëshiron gjithashtu të dijë natyrën e investimit të Microsoft në OpenAI.

Cila është lidhja midis Microsoft dhe OpenAI?
CMA ka nisur procedurën e quajtur Ftesë për Koment (ITC), e cila mund të çojë në hapjen e hetimit formal (faza 1). Deri më 3 janar 2024, dy kompanitë dhe palët e treta të interesuara duhet të paraqesin komente mbi bashkëpunimin midis Microsoft dhe OpenAI. Autoriteti dëshiron të verifikojë nëse partneriteti është një blerje ose bashkim “i maskuar”.

Kompania Redmond ka investuar rreth 13 miliardë dollarë në OpenAI. Pas shkarkimit të tij, Microsoft kishte punësuar Sam Altman për të udhëhequr një ekip të ri të avancuar të kërkimit të inteligjencës artificiale. Altman rifilloi më pas postin e tij si CEO dhe Microsoft iu bashkua bordit të ri të drejtorëve si një vëzhgues pa të drejtë vote.

Megjithëse nuk ka ndodhur asnjë blerje apo bashkim, CMA spekulon se bashkëpunimi i ngushtë midis dy kompanive mund të dëmtojë konkurrencën në sektorin gjenerues të inteligjencës artificiale. Bazuar në komentet e marra, CMA do të vendosë nëse do të hapë apo jo një hetim zyrtar.

Brad Smith, President i Microsoft, tha:

Që nga viti 2019, ne kemi partneritet me OpenAI që ka nxitur risi dhe konkurrencë më të madhe në inteligjencën artificiale, duke ruajtur pavarësinë e të dy kompanive. E vetmja gjë që ka ndryshuar është se Microsoft tani do të ketë një vëzhgues pa të drejtë vote në bordin e OpenAI, i cili është shumë i ndryshëm nga një blerje si blerja e Google DeepMind në MB. Ne do të punojmë ngushtë me CMA për t’ju ofruar të gjithë informacionin që ju nevojitet.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/12/09/microsoft-openai-hetim-antitrust-ne-mbreterine-e-bashkuar/