Microsoft: gati 29 miliardë dollarë taksa të papaguara

Internal Revenue Service, ekuivalenti i Shërbimit të të Ardhurave të Brendshme në SHBA, ka informuar Microsoft se duhet të paguajë 28.9 miliardë dollarë (plus gjobat dhe interesat) në taksa në lidhje me vitet midis 2004 dhe 2013. Kompania Redmond ka dërguar të nevojshme komunikim në SEC (Securities and Exchange Commission), duke specifikuar se do të apelojë.

Microsoft kundërshton njoftimin e pagesës
Daniel Goff, Zëvendës President i Korporatës i Tatimeve dhe Doganave në mbarë botën, tha se kompania ka punuar me IRS për t’iu përgjigjur pyetjeve se si janë ndarë të ardhurat dhe shpenzimet për vitet tatimore që nga viti 2004. Në kohën kur agjencia qeveritare ka ekzaminuar, Microsoft ka ndryshuar Struktura dhe praktikat e biznesit, kështu që çështjet e ngritura nga IRS përfaqësojnë fundin e një hetimi të kaluar.

IRS ka kërkuar pagesën e një shtesë prej 28.9 miliardë dollarësh në taksa nga 2004-2013. Goff thekson se agjencia nuk mori në konsideratë taksat e paguara sipas Aktit të shkurtimeve të taksave dhe vendeve të punës (TCJA), i cili duhet të zvogëlojë totalin në më pak se 10 miliardë dollarë.

Çështja kryesore ka të bëjë me mënyrën se si Microsoft ka ndarë të ardhurat dhe shpenzimet midis vendeve dhe juridiksioneve (çmimi i transferimit). Agjencia qeveritare ka vendosur rregulla që lejojnë kompanitë të përdorin një praktikë të njohur si ndarje e kostos. Në praktikë, shumëkombëshe mund të ndajnë kostot dhe fitimet ndërmjet filialeve. Megjithatë, siç thekson Associated Press, praktika shfrytëzohet për të alokuar më shumë fitime për vendet me taksa më të ulëta dhe më pak fitime për vendet me tatim më të lartë.

Microsoft do të apelojë, duke nënvizuar se procesi do të zgjasë shumë vite. Nëse nuk arrihet një marrëveshje me IRS, kompania Redmond do t’i drejtohet gjykatës.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/10/12/microsoft-gati-29-miliarde-dollare-taksa-te-papaguara/